Otwarcie wystawy w Arkadach Kubickiego 2 VII 2015 r.
Plakat wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie.
Arkady Kubickiego gotowe na przyjęcie gości.
Przybyłych na otwarcie wystawy powitał Piotr Łoś z PTZ.
Gospodarz wystawy — dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Rottermund.
Prof. Rottermund przemawia podczas otwarcia wystawy „Europa w Rodzinie”.
Prezes IPN dr Łukasz Kamiński.
Dyrektor IPN w Poznaniu dr Rafał Reczek.
Prezes PTZ Marcin Schirmer wręcza kwiaty kurator wystawy dr Agnieszce Łuczak (IPN Poznań).
Wśród gości premier Hanna Suchocka.
Sala, w której zaprezentowano ziemiaństwo i 12 wybranych rodów ziemiańskich.
Na planszy zdjęcie rodu i siedziby oraz herb i krótka charakterystyka.
Przed każdą planszą stał stolik z albumem rodzinnym.
W albumach informacje o rodzie i zdjęcia.
Plansza Jackowskich bez siedziby — symbol rodów ziemiańskich, które utraciły majątki po Traktacie Ryskim.
Senator Jan Maria Jackowski z córką.
Akcja Uprawa / Tarcza / Opieka.
Goście oglądają pokaz multimedialny.
Prezentacja zdjęć rodzinnych nadesłanych przez potomków ziemian.
Stół multimedialny, a w nim prezentacja zagłady zabytków kultury ziemiańskiej.
Dekret o komunistycznej reformie rolnej, który pozbawił ziemian majątków.
Napisy końcowe — lista nazwisk właścicieli ziemskich z ok. 1930 r.
Rozmowy przy lampce wina.