Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku

Prezentacje wystawy

Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie

2 VII – 2 VIII 2015

Organizatorzy

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

18 XI 2015 – 3 IV 2016

Organizatorzy

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego