Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Czapscy
Powyżej: Rodzina Czapskich w 1902 r. w Przyłukach. Od lewej: Józefa, Stanisław, Karolina, Elżbieta, Leopoldyna, Róża, Jerzy, Józef, Maria.

Czapscy

„Dla tej odgórnej klasy wszystkie drogi były otwarte, […] tworzyli jakby jedną rodzinę europejską, wielokrotnie spowinowaconą, do której wstęp dawały nazwiska rodowe, urzędy i oczywiście pieniądze”. [M. Czapska, Europa w rodzinie, 1970]

Herb: Leliwa

Herb Leliwa

Siedziba: Przyłuki k. Mińska, poza granicami II RP

Przyłuki k. Mińska, poza granicami II RP

Album rodzinny

Album rodzinny Czapskich