Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Lanckorońscy
Powyżej: Uroczystość w parku w Rozdole, wydana przez Karola i Małgorzatę Lanckorońskich.

Lanckorońscy

„Czy oddanie wszystkich swych sił temu, co się najbardziej kocha, jest zasługą? Myślę, że nie”. [K. Lanckorońska, Fragment przemówienia wygłoszonego z okazji uroczystości wręczenia Wielkiego Krzyża Orderu Polonia Restituta 27 V 1991 r. w ambasadzie polskiej w Rzymie]

„Jestem ostatnią z rodu, brat mój i siostra zmarli, wszyscy troje byliśmy bezdzietni. Dzieła te są moją prywatną własnością; nie zebrałam ich ja, zebrali ci, od których pochodzę. Rzeczy te przeznaczam w dwa dostojne miejsca…”. [List Karoliny Lanckorońskiej do Lecha Wałęsy, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 1994 r.]

Herb: Zadora

Herb Zadora

Siedziba: Rozdół, powiat żydaczowski

Rozdół, powiat żydaczowski

Album rodzinny

Album rodzinny Lanckorońskich