Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Donimirscy
Powyżej: Siedzą od lewej: Zygmunt Donimirski z Kożuszek, Wojciech Donimirski z Kożuszek, Irena Donimirska z Czernina, Ewa Donimirska z Czernina, Witold Donimirski z Czernina, Halina Donimirska z Kożuszek, Wanda Donimirska z Czernina, August Donimirski z Zajezierza. Siedzą na trawie na pierwszym planie od lewej: Stanisław Donimirski z Czernina, Zygmunt Donimirski z Kożuszek. Stoją z tylu od lewej: Olgierd Donimirski z Czernina, Bogumiła Donimirska z Czernina, Jerzy Donimirski z Kożuszek, Halina Donimirska z Czernina, Janusz Donimirski z Kożuszek.

Donimirscy

„Oboje moi rodzice [Witold i Wanda Donimirscy] wychowali się w atmosferze »pracy organicznej«, w której widziano jedyną skuteczną metodę przeciwstawienia się germanizacyjnym działaniom rządu pruskiego. […] Kierowano się dewizą: »Dziś nasz jedyny ze światem związek — twarde, lecz wielkie słowo: obowiązek!«”. [H. Donimirska–Szyrmerowa, 2003].

Herb: Brochwicz

Herb Brochwicz

Siedziba: Czernin, powiat sztumski, poza II RP

Czernin, powiat sztumski, poza II RP

Album rodzinny

Album rodzinny Donimirskich