Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Gombrowiczowie
Powyżej: Rodzeństwo Gombrowiczów ok. 1928 r. Od lewej: Janusz Gombrowicz, jego syn Józef i żona Franciszka Cichowska z Kotkowskich, Irena Gombrowicz, Aleksandra z Pruszaków i Jerzy Gombrowicz z córką Teresą, Witold Gombrowicz.

Gombrowiczowie

„[…] na początku stulecia [XX] byliśmy rodziną wykorzenioną, o sytuacji społecznej niezbyt jasnej, pomiędzy Litwą a Kongresówką, pomiędzy wsią a przemysłem, pomiędzy tzw. lepszą sferą a średnią. To tylko pierwsze z tych »pomiędzy«, które w dalszym ciągu rozmnożą się wokół mnie do tego stopnia, iż prawie staną się moim miejscem zamieszkania, moją właściwą ojczyzną”. [W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, 1969]

Herb: Kościesza

Herb Kościesza

Siedziba: Wsola, powiat radomski

Wsola, powiat radomski

Album rodzinny

Album rodzinny Gombrowiczów