Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Fudakowscy
Powyżej: Rodzina Kazimierza Floriana Fudakowskiego w Turbowie na Ukrainie ok. 1887 r., m.in. Ignacy Fudakowski, Kazimierz Bogdan Fudakowski i jego żona Ludwina z Bielskich.

Fudakowscy

„Nie zajmować się siedzeniem domowym i próżniactwem, z którego najokropniejsze skutki wynikają. […] pracować […] być użytecznym publiczności, szukać przyjaciół, aby być wszędzie lubianym, zachować ton szlachetny bez upodlenia, nie pogardzać uboższymi, owszem dla nich znać szacunek, bo ubóstwo przy dobrym prowadzeniu się i stałym charakterze jest największym bogactwem”. [F. Fudakowski, Testament, 1821 r.]

Herb: Dołęga

Herb Dołęga

Siedziba: Uhra, powiat chełmski

Uhra, powiat chełmski

Album rodzinny

Album rodzinny Fudakowskich