Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Janta-Połczyńscy
Powyżej: Rodzina Janta-Połczyńskich. Chrzciny Macieja Janty-Połczyńskiego, syna Leona i Marii z Komierowskich, 1903 r. Od prawej Roman Komierowski, Stanisław Janta-Połczyński, z Maciejem na ręku Stanisław Kurnatowski, Helena Janta-Połczyńska, Maria Romanowa Komierowska, Franciszka Komierowska. Stoi Maria Janta-Połczyńska, na podłodze klęczy Eleonora Komierowska.

Janta-Połczyńscy

„Nie umiem odpoczywać i zdaje mi się, że z wiekiem poczucie »traconego« czasu się zaostrza, gdyż rzeczywiście nie ma czasu do stracenia”. [L. Janta-Połczyński, Wspomnienia, wrzesień 1930]

Herb: Bończa

Herb Bończa

Siedziba: Wysoka, powiat tucholski

Wysoka, powiat tucholski

Album rodzinny

Album rodzinny Janta-Połczyńskich