Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Defilada Legionów Polskich
Powyżej: Defilada Legionów Polskich; Sławków, I wojna światowa. Fotografie dokumentujące życie Legionów zrobił Jan Zdzisław Włodek, żołnierz Legionów Polskich.

System wartości

Najważniejsza była rodzina, postrzegana w sposób tradycyjny, w której głową był pan domu. Tradycyjna rodzina ziemiańska była wielopokoleniowa i wielodzietna. Bardzo ważny był szacunek dla starszych i opieka nad nimi oraz respektowanie ich poleceń. Obowiązywał kanon wartości oparty na dekalogu i patriotyzmie, honorze, gotowości do poświęcenia się dla sprawy kraju, kult dla przodków i tradycji narodowych.

Obowiązywało hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Wielu ziemian brało czynny udział w walkach o niepodległość, zaciągając się jako ochotnicy i uczestnicząc w kolejnych powstaniach narodowych. Podczas wojny polsko-bolszewickiej na koszt ziemian sformowano ochotniczy pułk kawalerii — 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich, w którym służyli ziemianie.