Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Raczyńscy
Powyżej: Ślub Edwarda Raczyńskiego z Cecylią Jaroszyńską w Rogalinie, 1932 r.

Raczyńscy

„[…] Patrzyłem na jego [Edwarda Raczyńskiego] dzieciństwo, na jego dom rodzinny. Widziałem jak wzrastał wśród ksiąg i obrazów, wśród pojęć i ludzi szlachetnych, jak nasiąkał atmosferą polskiej i europejskiej najlepszej kultury”. [K. Morawski]

Herb: Nałęcz

Herb Nałęcz

Siedziba: Rogalin, powiat śremski

Rogalin, powiat śremski

Album rodzinny

Album rodzinny Raczyńskich