Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Radziwiłłowie
Powyżej: Od lewej siedzą przed pałacem w Nieborowie: Józef Rzyszczewski, R. Przeździecki, przy nich stoi mała Zeneida Zamoyska, Franciszek Zamoyski, mali Staś i Ferdynand Radziwiłłowie, Maryla Zamoyska, Krzysztof Zamoyski, Krystyna Radziwiłłówna, Edmund Radziwiłł, Anna Radziwiłłowa.

Radziwiłłowie

„Narodowy socjalizm jak komunizm są kierunkami ideowymi, które wyrosły na obcym nam zupełnie gruncie, które tym samym obce są naszej kulturze i naszej psychice narodowej. Zachodzi więc niebezpieczeństwo, byśmy pod ich wpływem nie zatracili naszego własnego oblicza ideowego i nie odeszli od pewnych kardynalnych zasad, które nam przyświecały w ciągu tysiącletnich dziejów i na których oparta jest polska kultura”. [J. Radziwiłł, Kilka uwag o konserwatyzmie, 1938]

Herb: Trąby

Herb Trąby

Siedziba: Ołyka, powiat łucki

Ołyka, powiat łucki

Album rodzinny

Album rodzinny Radziwiłłów