Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Lutosławscy
Powyżej: Rodzina Lutosławskich w Drozdowie, 1888 r. Od lewej stoją: Wincenty, Stanisław, Marian, Jan. Od lewej siedzą: Sofitina z Manitą, Kazimierz, Franciszek, Józef, Paulina.

Lutosławscy

„[…] siły nasze nie do nas wyłącznie, a do kraju przede wszystkim należą, tak nabyta wiedza obszerna czy maluczka, nie naszą a ogółu jest własnością; z ogółem też ją wedle sił dzielić uważam za obowiązek”. [F. Lutosławski, Notatki z wycieczek rolniczych]

Herb: Jelita

Herb Jelita

Siedziba: Drozdowo, powiat łomżyński

Drozdowo, powiat łomżyński

Album rodzinny

Album rodzinny Lutosławskich