Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Pileccy
Powyżej: Witold Pilecki z rodziną i znajomymi przed swoim domem w Sukurczach.

Pileccy

„Altruizm i bezgraniczne poczucie obowiązku zapewniły mu [Witoldowi Pileckiemu] zupełnie wyjątkową pozycję. Tryskał siłą oczywistą dla wszystkich, nawet dla tych, którzy w rzeczywistości bliżej go nie znali […]. Te zalety w połączeniu z absolutnym brakiem uprzedzeń co do narodowości, religii i orientacji politycznej umożliwiły mu nie tylko zbudowanie swojej siatki, ale i zjednoczenie jej z innymi grupami wojskowych”. [M. Patricelli, Ochotnik. O rotmistrzu Pileckim, 2010]

Herb: Leliwa

Herb Leliwa

Siedziba: Sukurcze, powiat lidzki

Sukurcze, powiat lidzki

Album rodzinny

Album rodzinny Pileckich