Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Mapa
Mapa: Liczba majątków ziemskich w powiatach II Rzeczypospolitej Polskiej wg stanu z ok. 1930 r. (wyk. P. Orzechowski)

Spis majątków ziemskich i ich właścicieli w II RP

Podział na województwa i powiaty. Stan z ok. 1930 r.

Województwo białostockie

Województwo kieleckie

Województwo krakowskie

Województwo lubelskie

Województwo lwowskie

Województwo łódzkie

Województwo nowogródzkie

Województwo poleskie

Województwo pomorskie

Województwo poznańskie

Województwo stanisławowskie

Województwo śląskie

Województwo tarnopolskie

Województwo warszawskie

Województwo wileńskie

Województwo wołyńskie