Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Województwo poleskie
Mapa: Liczba majątków ziemskich w powiatach woj. poleskiego według stanu z ok. 1930 r.

Woj. poleskie

Brześć nad Bugiem

Afanasopulo Eliasz Orzechowo
Akim Olga Szczebryń
Atup Krzysztof Klukowicze, Podbiała
Babiańska Maria Kustyn
Balicewicz Ignacy Hruszka
Baum Leopold Smolin
Bogusławski Wacław Planta
Brocki Antoni Czelejewo
Bronic Tadeusz Świszczewo
Buchowiecki Lud. Hryszczyce
Chodorowski Jan Kołpin
Czarnocki Gustaw Antonowo
Demianiuk Onufry Wysokie
Dewicki M. Orzechowo
Dłuski Jul. Zaosie
Dobrzyniecka Jadwiga Wielamowicze
Dobrzyniecki Antoni Wielamowicze
Dukszej Roman Frankopol
Durilin Paweł Maślanki
Falkowski Józef Kowalewo
Galicz Józ. Kurnica
Gałczyński Marc. Łozowica
Gliwiński Jan Wiatycze
Gojer Włodz. Kowerdziaki
Grabiński Piotr Sieheniowszczyzna
Gutowski Stanisław Lisowczyce
Gutowski Władysław Zwody
Hamelton Margaita Adamków
Jaczynowski Rom. Janczewicze
Jakubowski Jan Tokary
Jankowski Paweł Tokary
Jarogin Leonid Jarogino
Jełowiecki Jan Wielamowicze
Jerogin Michał Radzież
Jeziernicka Maria Horodyszcze
Kamieński Antoni Klukowicze
Koiszewski Stanisław Gierszony
Kołos Eliza Jamno
Kondraczewski Aleks. Puhaczewo
Korzeniecki Kazimierz Dołbniewo
Kotylen Ant. Hruszka
Krasowski Wiktor Faustynów
Kułakowska Irena Rzeczyca
Kunachowicz Mikołaj Turowszczyzna
Kunicki Henryk Klateczka
Kunicki Józ. Augustynka
Kunicki Stanisław Dąbrowa
Kupersztejn Moszek Ponowce
Kwaskowska Eugenia Pianowice
Lacher Mat. Stradecz
Lachowski Stanisław Kozłowicze
Laskowska Maria Wieliczkowo
Leparski Stanisław Zbirohi
Leszkiewicz Jan Zabłocie
Leśniewska Michalina Puhaczewo
Łopatin Paweł Czersk
Łyszczyńscy Trojekurowy Leon i Maria Ruda
Makarowicz Andrzej Stradecz
Mankowski Józ. Chodosy Dolne
Marczuk Łukasz Wołkowicze
Markowska Anna Radzież, Zburaż
Markowski Leon Buśniaki, Zburaż
Matuszewicz Wład. Szyszowa
Michalski Antoni Aleksandrja
Miedziński Kar. Wyganów
Mielniczuk Spirydon Kornowszczyzna
Misiejuk Joachim Skweryki
Monsioł Jan Tokary
Nadolski Jan Nadolin
Nazaruk Siemion Góry
Niczyporuk Timofiej Hołowczyce
Nielubowicz Bron. Liniewicze
Niwińska Olimpia Mitki
Paszkiewicz Ant. Pełczyce
Paszkiewicz Leon Brzozówka
Paszkiewicz Michał Jelonka Mała
Perkowski Bolesław Orzechowo, Radzież
Piekałkiewicz Helena Botyń
Pietraszko Tom. Podbiała
Pilecki A. Skoki
Podgórska Janina Kruhel
Popławski Mirosław Podbiała
Porembska Maria Wielamowicze
Postowski Borys Karcz
Potocki Jakub Wyganów
Puzyna Janina Sokolne
Puzyna Józ. Hrymiacze
Puzyna Włodzimierz Janowo, Koszyłowo, Ostromeczew, Planta
Radionow Dmitry Orzechowo
Radjonow Baz. Ołtusz, Piaseczno, Świdno, Wiszeńki
Rayski Eugeniusz Mokrany
Rayski Stanisław Kucharzewo
Rayski Stefan Bujaki
Reda Jul. Czyżewicze
Redźko Aleksander Wołczki
Redźko Włodz. Oleszkowski Borek
Romenko Nikita Czerwony Dwór
Romer Teofila Wistycze
Roth Edmund Kopyły
Roth Konst. Pohulanka, Wierzchowice
Roth Wikt. Karolin
Sawicki Jan Telatycze
Selewanowski Aleks. Katenbork
Sokołowski Stefan Minkowicze
Stefański Lucjan Suszki
Stellecka Zofia Szostakowo
Suski Janusz Sycze
Szańkowski Fel. Ołtusz Leśny
Szańkowski Władysław Marjampol; Pienieczka
Szaternicka Julia Hwożnica
Szoff Wład. Zaleszany
Szrejber Zofia Leśniany
Szumowicz Em. Julianowo
Szumurło Jerzy Klepacze
Śledziewski Wiktor Czyżewicze
Tarnowiecki Jan Worobjewo
Taube Eug. Rzeczyca
Tołłoczko Karol Czerwińce
Tołłoczko Teod. Rakowica, Zaborze
Tołłoczko Wład. Czelejewo
Trofimczuk Tekla Perkowicze
Ursyn Niemcewicz Janina Skoki
Uszyccy Luc. i Wacł. Witwiniec
Uszycki Bronisław Karpin
Warkucki Władysław Łatki
Werpachowski Paul. Zalesie
Wisłocki Fr. Łyszczyce, Adamów, Karolin, Łucjanowo
Wojniłowicz Józ. Podberezie
Wojtkowski Edward Suchowszczyzna, Tołszcza
Wolański Paweł Radwanicze Małe
Wołyńcewicz Anatol Wojnówka
Wołyńcewicz Sam. Jodłówka
Wulffert Aleks. Tumin
Wulffert Teod. Łumno
Zalewski Aleks. Syczki
Zamoyska Maria Minkowicze, Niechołsty
Zamoyski Tomasz Dąbek, Dąbrowa, Przyborowo, Róg, Rytec
Zazuliński Józ. Tokary
Zdański Stanisław Szumin

Drohiczyn

Arcybaszew Zofia Lipniki
Bobrowicz Karol Dąbrówka
Bogdanow Wal. Czechowce
Bogdańska Zofia Worocewicze
Bogdański Józ. Józefpol
Bogórski Aleks. Wołowiel
Bogurski Julian Ostrówki
Bosiacka Michalina Wincze
Bożko Sierg. Obnowa
Brzostowska Zofia Mohilna
Chajko Aleks. Zabydule
Chajko Tar. Obrąb
Czopko Piotr Podwincze
Dracewicz Ars. Stromiec
Drucki Lubecki Fr. Krystynów
Dubieniecki Antoni Jerszowo
Dylewska Anna Dąbrowa
Fiodoruk Omel. Wiwniewo
Glawiński Dym. Laskowicze
Grosz Jan Górki
Gutowski Nat. Osowce
Jagórska Zofia Hrudkowicze
Jaroszewski Klemens Wińcze
Jeleńska Mar. Tulatycze
Jeleński Józ. Opol
Jepiszko Rom. Mostyszcze
Jungenson Karol Zajezierze
Jurjewicz Jan Ostrów
Kaliszek Zygmunt Górki
Karpińczyk Chryzanty, Adamowo
Karpiński Aleks. Łosińce
Karpowicz Józ. Kół
Kisłowski Aleksy Bałandycze
Klimowicz Sierg. Podkruszynie
Klonowski Bronisław Peredił
Koiszewska Konstancja Stromiec, Osowce
Kołoszuka Edward Glinna
Kontkowski Wiktor Mohlina
Kotor Szym. Dobre
Kotowicz Baz. Czabajówka
Kuczeniuk Grzegorz Kabaczki
Kunachowiec Siem. Zamost
Kuropatwińska Jadwiga Kabaczki
Lewandowska Maria Horobok, Popia, Zalesie
Leżeńska Zofia Bałkuny
Malinowski Zygmunt Górki
Mikitczuk Ant. Posiecz
Miklaszewska Jadwiga Dymsk
Minkowa Aleksandra Stefanty, Orłowicze
Najdionow Jan Zamalin
Orda Mar. Jurydyka Bezdzieska
Orda Wit. Nowoszyce
Paleolog Sierg. Ostrówek
Panaszuk Par. Kół
Pawłowski Konstanty Borowica
Pietrow Nat. Worocewicze
Piotrowska Anna Krystynów
Piotrowski Konstanty Huta
Piotrowski Stefan Podwincze
Plemiannik Wanda Górki
Płaszczyński Ludw. Górki
Polanczyk Stan. Górki
Prozorow Grzegorz Naród
Rozwadowska M. Bronne
Rozwadowski Dymitr Chlewiszcze, Ludwinów, Ostrówka, Owzicze, Smolnik
Rutman Abr. Popina
Skirmuntt Konst., Henryk, Maria i Jadwiga Mołodów
Sułkowska Ad. Janopol
Sułkowski O. Helenowo
Swiryński Jankiel Pancewicze
Szczerbat Aleks. Odryżyn
Szczyglewski Józ. Małajczyn
Śliwicki Leon Górki
Ślusarew Kat. Czykin
Ślusarew Włodz. Czykin
Tołłoczko Karol Wołowiel, Zakoziel
Trojan Fieod. Dworzyszcze
Urbańczyk Piotr Górki
Ustuńczuk Jan Dubrowoczna
Wysłouch Antoni Wołowiel
Wysłouch Henr. Socha
Zalewska Stefania Krasnówek
Zawilski Leopold Górki
Żurko J. Worocewicze

Iwacewicze

Boksza Maria Kołońsk
Borysewicz Włodzimierz Żmojdziaki
Bujalski Władysław Łososin
Cukier Bencjan Michalin Nowy
Danejko Maria Hrywda
Dmuchowski Roz. Pawłowo
Eiges Mojż. Niechaczewo
Haworko Jan Łososin
Jundziłł Ant. Iwacewicze, Kasinów, Kuszniery, Ruda, Sienkiewicze
Korzon Stefan Hoszczewo
Koźlaninow Mikołaj Obrowo
Koźlaninow Teod. Obrowo
Krasicka Maria Sporów
Lacki Paweł Pawłowo
Lipski Józ. Glinna
Łamko Bazyl Szejpiaki Dolne
Łazaniuk Jan Mereczowszczyzna
Łukaszewicz Mateusz Podgórze
Nikotin Aleksy Busiaż
Nowakowski Władysław i Pietrusińska Janina Olszanka
Nowysz Jan Łososin
Pietraszkiewicz Grzegorz Kotowszczyzna
Piskunowicz Ad. Koranna
Połubiński Mik. Hrywda
Pusłowski Karol Budy, Gliniszcze, Krahlewicze, Nowiny, Telechany
Pusłowski Władysław Cześniki, Hacka Planta, Niwy, Piaski, Zahorodyszcze
Rowniejko Andary Michalin Nowy
Siemaszko Jan Łososin
Siemiaszko Stefan Ostrówek
Spinek Kaz. Blizna
Spirek Kaz. Ohulec
Szambarant Mikołaj Glinna
Szapował Grzegorz Łososin
Szpakowski Jerzy Teodorowo
Szyszko Jan Łososin
Ślizień Maria Choroszcza
Żabiński Leon Łososin
Żabiński Wojciech Ulsza
Żmitren Piotr Michalin Stary
Żyromski Aleksy Wierzchy

Kamień Koszyrski

Błocki Stanisław Mała Hłusza
Bobryk Aleksander Oble Lackie
Bogdański Władysław Borki Stare
Bohrynowicz Jan Wojehoszcze
Borowiecka Dominika Załuchów
Borowska Dominika Wólka Szczytyńska
Borowski Antoni Podborocze
Burczak Brok. Wólka Szczytyńska
Chojnacki Kalikst Borowieńska Huta
Czerenkow Aleksy Borowino
Dmochowski Stanisław Kamień Koszyrski
Ende Edmund Nabruska, Obzyr Mały
Gadoń Ewa Komarnica, Rakowy Las
Garbarczuk Grzegorz Nabruska
Gortensztejn Berek Kamień Koszyrski
Horwatt Jadwiga Niewierz
Jankiewicz Jan Majdan
Jasieniecka Pelagia Kamień Koszyrski
Kaczan Mik. Dmitrówka
Kaczkowska Jadwiga Oble Lackie
Kapłan M. Zaprudzie
Korzeniowski Piotr Liczyny
Koźlakowski Jan Pietrowin
Krasicki Ignacy Dolina, Worokomla
Krasicki Jan Załazie
Krasicki Stanisław Krynica
Krasowski Narcyz Bereźniak
Krywobłocki Łukasz Dmitrówka
Leonard Anastazja Stobychwa
Lwowicz Paładij Obzyr Wielki
Łubieński Wincenty Wielka Hłusza
Maciejewski Marian Ewelin
Maciejewski Władysław Aleksandrja
Majnowski Jarosław Oble Lackie
Malużkiewicz Aleksy Buzaki
Matiejuk Jewtich Pniewno-Borysówka
Michałowski Edward Czeremsza
Michałowski Eugeniusz i Stanisław Mała Hłusza
Młodzianowska Leontyna Stobychówka, Soszyczno, Zaprudzie
Monicz Marcin Dmitrówka
Mysliński Leon Kopyłucha
Nanowski Kazimierz Kamień Koszyrski
Nipanicz Ant. Krymno
Otto Aleksander Obzyr Wielki
Parniewski Władysław Borki Nowe
Pelikar Borys Hrywa
Płot Moszko Aleksówka
Potocka Leontyna Zaprudzie
Przedpełski Czesław Police
Przewłocki Konstanty Werchy
Rupniewski Ignacy Soszyczno
Rychalski Jan Police
Sawicki Józef Jeziorko
Sinicka Maria Nujno
Sirotkinow Maria Obzyr Wielki
Sołowiej Antoni Dubieck
Starczewska Michalina Czerncze
Szczeszewski Rafał Soszyczno
Ślosarow Mikołaj Karpiłówka
Tański Tadeusz Aleksandrja
Tuszewska Anna Zarudcze, Lubieszów
Wesołowski Zygmunt Police
Wołkow Mikołaj Aleksandrja
Zajcewa Wiera Dubieck
Zalewski Teodor Police

Kobryń

Andronowscy bracia Hirsk
Andronowski Adam Czeliszczewicze
Andronowski Hipolit Wrotopol
Andronowski Maksymilian Horodec
Andronowski Stefan Barszcze
Andronowski Wacław Andronowo
Andronowski Wit. Pałachin
Berthold Artur Oziaty Królewskie
Bichler Leon Saki
Bielski Edward Ateczyzna, Józefin, Zworowicze
Bielski Grzegorz Bielsk
Bieńkowski Józ. Andronowo
Błotski Henryk Borysowo
Bobiński Adam Franopol, Jurkowszczyzna, Szczeropol
Boguszewski Włodzimierz Dziatkowicze
Bojarowski Aleks. Dworce
Bojarowski Konstanty Nowosiółki
Bortnowski Fel. Łyszczyki
Borysiuk Ilja Silicze
Bosiacki Antoni Mołodcze
Brewern Dymitr Orzechowo
Brzostowski Bolseław Kamień Szlachecki
Bułhak Stefan Siechnowicze; Żerdziki
Bułhakow Sergiusz Załęszczyzna
Burda Sierg. Pawłopol
Chersońska Maria Burdziły, Głębokie
Czarnocka Mel. Kamień Szlachecki
Czarnocki Józef Kletyszcze, Worotynicze
Czarnocki Zygmunt Wołkowicze
Dąbrowski Bogdan Muchowłoki
Dąbrowski Stanisław Żuchowce
Demianko Was. Pawłopol
Dowojno-Sołłohub Olga Ziołowo
Dubina Stef. Chodynicze
Dziekoński Janusz Tulicze
Dziekoński Wacław Karolin; Piotrowicze, Połuboczna
Epelbaum Giersz Dołubowo
Gan Leonid Chobowicze
Gan Leopold Janiszcze
Gerża Barbara Zacisze
Gerża Prokop Brylewo Podlaskie
Goderska Michalina Janowo
Gonczaruk Arkad. Pawłopol
Grabajło Grzegorz Pawłopol
Grabajło Maciej Pawłopol
Greczko Maria Błoty Wielkie
Grodzki Jan Leszczany
Grozmani Nadzieja Lipowo
Grudziński Żel. Legaty, Łobaczów
Gurwicz J. Chidry
Hołowiejko Timof. Wandalin
Huziuk Panas Pawłopol
Ignatiuk Mich. Nestorowe Łozy
Iwaninkowicz N. Płanteczka
Jackowski Andrzej Kontynowo
Jadczyc Andrzej Łużki
Jahołkowski Mieczysław Jałkososny
Jankowski Antoni Tamra
Juchnowicz Aleksander Zaderć
Kalinowski Michał Możochiny
Karpuka Jak. Kraśnik
Kierczyński Józef Małysze
Kirejewski Michał Kisielowce
Konarzewski Henryk Pruska
Koplewska Fel. Moszczyce Małe
Korsak Juliusz Chodynicze
Korszewski Adam Buchowicze
Kościuszko Konstanty Zielonkowszczyzna
Kozak Naum Rybno
Kozak Was. Kisielowce
Koźmiuk Mik. Patryki
Krasowska Olga Bereza
Kurek Jan Omelinka
Laskowski Wacław Laskowo
Lassota Leon Trynkowszczyzna
Lewoniuk Dymitr Łastówki
Linda Zofia Możochiny
Lipińska Helena Dziatkowicze
Liwszyc Kiwa Poluszyn
Łazarczuk Leon Pawłopol
Łukowski Józef Ciemnica
Madej Jadwiga Bielsk
Maksymiuk Siergiej Rykowicze
Martysko Nazar Szmaty
Masłowski Mikołaj Chorowszczyzna
Mazurkiewicz Jan Płoszcza
Michajłow Serg. Kamień Szlachecki
Mickiewicz Władysław Kamień Szlachecki
Mielnik N. Zaprudy
Migura Dym. Czerwaczyce
Mikułowicz Jan Suchowczyce
Miłaczewska Janina Perki, Stara Wieś
Miłaczewski Władysław Bułkowo, Zaderć
Mińczuk Teod. Wierzchy
Mitraszewska Aniela Bożydar
Mleczko Adam Widno
Multanowski Stanisław Kiwatycze
Murynowicz Konst. Dubowe
Mykitnik Jan Hirsk
Niepokojczycki Florian Myszczyce
Nowomiejski Fel. Imienin
Oleszkiewicz Kamila Nowosiółki, Orzeszkowszczyzna
Omchinowski Antoni Krasnolaski
Ostapiuk Semon Izabelin
Ostromęcka Nadzieja Kustowicze
Ostromęcki Józef Ostromecz Królewski
Pawłowski Bolesław Zubinówka
Pendzikowski Jan Czuryłowszczyzna
Pęczkowski Stanisław Zarzeckie
Pieńkowski M. Bobry
Poluta Wanda Nowosady
Przybora Karol Horełki, Siechnowicze
Przyłucki Jan Paulinowo
Puzyna Julia Turna
Puzyna Julian Stryhowo
Rajowicz Jan Zdzitowiec
Rayski Edward Niepokojczyce
Rezwiakow Jerzy Miniewicze
Rodziewicz Maria Hruszowa
Rosły Jakub Łastówki
Rossudowska Maria Wieżki
Rozenwert Julia Perechreście
Rynkiewicz Jan Ostromecz Szlachecki, Ostromecz Królewski, Polatycze
Sawicki Józef Kamień Szlachecki
Siemieniuk J. Zalesie
Siemieniuk Mak. Pawłowo
Sienkiewicz Piotr Szczerbacze
Skibniewski Leon Bielsk
Sołtan Józef Szpitale
Srejda Parf. Ostrowie
Stebelska Zofia Oziaty Małe
Strzemiński Antoni Hermany
Sułkowski Józef Kamień Królewski
Suzin Aleks. Nietyszczyn
Swenson Zofia Pieszczanka
Szadurska Zofia Litwinowo
Szadurski Jan Kleszcze
Szadurski Stanisław Litwinki, Ostrołówka
Szemioth Maria Iłosk
Szpak Stanisław Płoska
Szustowicz Filip Kulbaczyn
Szutkowski Kazimierz Wólka
Szutkowski Lucjan Chmieliszcze
Szyrajew Bogdan Goryzdrycze
Szyrajew Zofia Krasnolaski
Śnieżko-Błocki Bolesław Rudziec Wielki
Święcicki Witold Gubernja
Trociński Nik. Krasnolaski
Trofimjuk Mich. Ostrowie
Trojczuk Onis. Kulinowszczyzna
Unrad Rudolf Podostrowie
Wakulski Mikołaj Dziurdziówka
Walicki January Nowosiółki
Walicki Kazimierz Nowosiółki
Waluchniewicz Jan Lasowiec
Widacki Stanisław Okopy
Widacki Wiktor Gliniszcze
Wieremiejczyk bracia Tołkowo
Wierzbicki Józ. Ciemnica
Wierzbowski Józ. Rybno
Wilczewski Henryk Łukasze
Wiszniewiecki Michał Lasowiec
Wojszyn Eugeniusz Możochiny
Wołkow Eug. Kolonja
Wołosiuk Ant. Mielniki
Wyganowski Jerzy Mielniki
Wyrzykowski Michał Izabelin
Zadarnowski Aleks. Paprotna
Zadarnowski Jan Sokołowo
Zadarnowski Kazimierz Bogusławice, Sawickie
Zadarnowski Michał Zadarnowo
Zawadzki Józ. Derewna
Zawadzki M. Patryki
Zieliński Tadeusz Gubernia
Zlasnowski Stefan Annobów
Żenczykiewicz Jan Huska
Żuk Jul. Sławne
Żuk Sydor Litwinki

Łuniniec

Agorkowa Teodora sukcesorzy Lenin
Besser Wikotr Piaszczanka
Borowski Antoni Jaźwinki
Borzenko Aleksander Jaźwinki
Czarnocki Bolesław Dzierewieniszcze
Daabe Władysław Wólka
Dawidow Jerzy Wólka
Domańska Anna Przewłoka
Drucki Lubecki Franciszek Łunin, Perechreście
Dziedowicz Teodor Piaszczanka
Horbacewicz Jan Żydowicze
Janowicz Tomasz Piaszczanka
Jermakowicz Jan Piaszczanka
Kapłan Pinkus Lachowszczyzna, Nacz
Klimowicz Antoni Jażówka
Korczyc Mieczysław Ławskie
Korkszowicz Ignacy Miesin
Kubyłowski Andrzej Górka
Lachowicka Zofia Chmielniki
Łobocki Łucjan Górka
Łoziński Konrad Kukowo
Miłodowski Albin Ostrów
Młodzianowski Henryk Dubówka
Mostowicz Konstanty Piaszczanka
Niemirowicz Szczytt J. Nowy Dwór
Niemirowicz Szczytt Krzysztof Dworzec
Niemirowicz Szczytt Maria Borowice, Nowy Dwór
Niemirowicz Szczytt Mścisław Kożangródek
Obuchowicz Alina Nowy Dwór
Obuchowicz Emil Jasieniec
Obuchowicz Jan Kurhowicze Wielkie
Obuchowicz Maria Dębniaki
Obuchowicz Napoleon Kurhowicze Wielkie, Jasieniec
Orda Anna Ostępy
Płaskonicki Kazimierz Nacz
Podbiełło Jan Lubaszewo
Potocki Jarosław Chotynicze, Małkowicze, Rozdziałowicze
Przybor Ludwik Nowy Dwór
Rogiela Wilhelm Żuchowszczyzna
Rymsza Adam Nacz
Rytwiński Jan Żydowicze
Sierzputowski Florian Górka
Sierzputowski Stanisław Górka
Strukow Ananji sukcesorzy Bostyń
Strukowa Antoniego sukcesorzy Wołuta
Szalkiewicz Jan Wiejno
Szczotka Łukasz Piaszczanka
Szolniewicz Jan Puzicze
Świeżyńska Maria Oharewicze
Terejewicz Bohdan Oharewicze
Zabrodzka Anna Piaszczanka
Zamoyski Antoni Chorostów
Zamoyski Witold Dobre Drzewo

Pińsk

Aleksandrowski Włodzimierz Mikołajów Stary
Andracki Florian Rzeczycka Wólka
Blana Aleksy Pohost Zarzeczny
Błoszyński Mieczysław Łasick
Bojarowski Jan Awuls-Józefin
Broel Plater Genowefa Dobra Wola, Iwaniki, Piaseczno, Zajasiołda, Zapole
Budzicki Kacper Sułowy
Chomętowski Aleksander Dobrosławka
Chomicz Andrzej Róg
Czarnecka Maria Sudcze (Wojnówka)
Czechowicz Lachowicka Zofia Bohdanówka, Parochońsk
Czechowski Justyna Rudzk
Czertów S., Lewinsohn J., Lewin M. Bohdanówka
Czyrko Teodor Treścianka
Dąbrowski H. Kletna
Dimicz Włodzimierz Krasiczyn
Drucka Lubecka Bronisława Dubnowicze
Drucki Lubecki Jan Pohost Zahorodny, Rudnia
Falkowski Adolf Ostrzyca
Fotińska Wiera Połkotycze
Gruszewski Marcin Kamień, Konotop
Horbaczewska Zofia Bereznowola
Horeglad Józef Iwanowo
Hreczko Andrzej Aleksandrówka
Jagodzki Włodzimierz Łyszcze
Jancewicz Konstanty Lubin
Jurgensonn Bern. Ohowo
Juszkiewicz Bolesław Gliniszcze
Kahl Stefan Zawidczyce
Koczanowski Bazyli Pawlinów
Koelichen Kazimierz Borowa
Koelichen Maria i Ludwika Młynek
Korol Aleksander Planta Murowana
Korola Aleksandra sukcesorzy Botowo
Korsak Maria Chołożyn
Korsak Zygmunt Stoszany
Korzeniewicz Eliasz Aleksandrówka
Kosjan Nikita Jarmaki
Kosten Konstanty Kowiatyn
Kotowicz Michał Czerniejewicze
Kozłowski Grzegorz Wilcza Góra
Koźlakowski Gustaw Dostojewska Wólka
Kraskowski Leon Waliszcze
Krupiecki Aleks. Mikołajów Nowy
Lejmacher Bron. Berduny
Majewski Stanisław Pieszkowo
Małaszczycki Jan Nowosiele
Michałowski Cezary Osowa
Michałowski Jan Tulacin
Mikulska Maria Kuchecka Wola
Miłkowski Stanisław Zawidczyce
Minkow Paweł Żabczyce
Młodzianowski Piotr Klotyldowo
Muromcew Aleksander Mokra Dąbrowa
Nauman Fil. Górnowo
Nielubowicz Anna Mutwica
Nielubowicz Kazimierz Niańkowicze
Niesłuchowska Maria Czarnowo
Olewiński Antoni Lemieszewicze
Oniehimowicz Stanisław Karolinek
Orda Bogdan Krasiejów
Orda Jerzy Dostojewska Wólka
Orda Katarzyna Biżerewicze, Tyrwowicze
Orda Konstanty Oziery
Orda Leontyna Kuchcze
Orda Michał Mokra Dąbrowa
Orda Tadeusz Dostojewo, Dostojewska Wólka
Orda Włodzimierz Perekale
Orda Zofia Pohost Zarzeczny
Ordy Stananisława sukcesorzy Lachowicze
Osmołowski Jerzy Sieliszcze
Paszkiewicz Jadwiga i Myszkowska Julia Moroczna Wielka
Paszkiewicza Antoniego sukcesorzy Glinne, Moroczna Wielka
Perkowski Bolesław Swarycewicze
Podgórny Eugeniusz Łopacin
Prądzyński Franciszek Krotowo
Pusłowski Karol Zawiszcze
Rydzewski Lucjan Chrapin
Rydzewski Tadeusz Komory, Żytnowicze
Saczkowski Jan Mieśkowicze
Sawicki Franciszek Rososzek
Serdakowski Zygmunt Olowczyce
Skirmuntt Aleksander Biały Dwór, Kostemowo, Koszewicze, Nietrzeby
Skirmuntt Antoni Hutka
Skirmuntt Jarosław Czerniejewicze
Skirmuntt Roman Porzecze
Skirmuntt Stanisław Bokinicze
Skirmuntt Władysław Terebeń, Żmijka
Skirmuntt Zygmunt Albrechtów
Skirmuntta Wiktora sukcesorzy Wielatycze
Służewska Helena Pohost Zarzeczny
Smolańska Olga i Katarzyna Łopacin
Sukalska-Nielubowicz Anna Wiesznia
Sułkowski Adam Nowosiele, Pohost Zarzeczny
Szołomiccy Michał i Joanna Konik
Szołowicki Grzegorz Józefin
Szykałowicz Anastazja Mostyszcze
Świerzyński Wacław Starosiele
Świeżyński Stanisław Poczapów
Teodorowicz Włodzimierz Stachowicze
Terlecka Gabriela Rzecz III
Terlecka-Wojtkiewicz Cz. Rzecz II
Terlecki Jerzy Rzecz I
Terlecki Witold Pryw II
Terlecki Władysław Pryw I
Tkaczenko Piotr Zadubie
Truszkowski Stanisław i Lukas Tadeusz Olszanka
Twardowski Stefan Weleśnica
Tyzde Olga Wyżłowicze
Wandałowski Józef Dobra Wólka
Wejhert Alfons Zacisze
Wejhert Alina Pohost Zarzeczny
Wieliczko Eugeniusz Ciołkowicze Małe
Wołczaski Mieczysław Czamla
Wołosiewicz M. Ostrowicze
Wydżga Maria Brodnica, Duboja, Jewłasze, Żydcze
Zwolińska Jadwiga Gaj

Prużana

Andrzejkowicz Romuald Widne
Białobrocki Jan Starowola
Bicz Jan Laskowicze
Bielińska Stefania Mokre
Brejdbord Szlama Planta
Brzeziński Szymon Szubicze
Bychowiec Adam Joalin, Morawszczyzna
Chamc Leon Zosin
Czarnecka Eugenia Zosimowicze
Czarnecki Józef Karolin, Morczewszczyzna, Oberża
Czarnecki Michał Białosowszczyzna, Ogrodniki
Czarnecki Stanisław Bogusławice
Czerska Zofia Czarnołozy
Dementiuk Konstanty Kamienica
Denizan Maria i Tekla Borki
Draheim Józef Bekieszowszczyzna, Kazimierzowo, Kletno, Trusowica
Dziekoński Janusz Czachec
Dziemieńtiuk Paweł Stanisławowo
Fedyrko Prod. Biała
Gordon Mowsza Szubicze
Gulkowicz Andrzej Wyderka
Gurwitz Josel Chidry
Iwaniukiewicz Paweł Swadbicze
Jahołkowski Kazimierz Kuliki
Jamnicki Edward Orańczyce
Kalenkiewicz H. Jamnik
Karpińczyk Chryzanty Paulinowo
Kłopocki Kon. Wołosacz
Kosopolanowski Julian Szydłowszczyzna Mała, Oberża
Kozłowski Antoni Planta
Kozłowski Kazimierz Planta
Kraszewski Janusz Dołhe
Kraszewski M. Szlachecka Puszcza
Kulucki Wal. Libja
Kuźmicz Wasyl Zalesie
Lewicka Irena Szulakowszczyzna
Lewkowicz Bukrabowszczyzna
Leżeński Paweł Orańczyce
Lipko Konstanty Kozakowo
Łoś Makar Buniawiec, Załawie
Łoziński Adolf Siehniewicze
Mały Aron Szubicze
Miednicki Michał Szubicze
Mikulski Walerian Jastrząb
Mirecki Jan Jarówka
Moraczewski Tadeusz Kuplin Stary
Neyhoff Ley Hugo Malinnik, Marywil, Rewiatycze, Zdzitowszczyzna
Nielipowicz P. Rytwińszczyzna
Orbeljani Wiera Prużana, Szydłowszczyzna
Papko Teodor Hrud
Paszkiewicz Ludwik Sokolnik
Pawnukowicz Wasyl Konarszczyzna
Pietraszewska Maria Bakuny
Pisiecki B. i Wołos J. Kraśnik
Podgórska Zofia Kluki Nowe
Pogodin Elżbieta Zdzitów
Pryszkowski Jakub Załawie
Rahoze Teresa Jadzinek
Rogoziński Adam Podelna, Szydłowszczyzna
Rudnicki M. Planta
Satyr Borys Popielewo I
Satyr bracia Popielewo II
Siedlecki Aleksander Janowszczyzna
Sipliwy Maks. i Stefan Zalesie
Sobotkowski Mikołaj Międzylesie
Stasiewicz Fel. Bajki, Zomka, Oranowo
Stasiuk Stefan Brukowica
Szabunia Paweł Józefin
Świda Andrzej Malecz, Jamnik
Świda J. Malecz
Święcicka Zofia Kabaki
Święcicki Witold i Zofia Kabaki
Tarasiewicz Aleksander Kołki
Trębicki Kazimierz Linowo, Prużana
Trojczuk Łukasz Dymniki
Ulińska Bronisława Międzylesie
Usik Józef Józefin
Uthof Dymitr Linówka
Woronin Piotr Równe
Wysłouch Stanisław Zenowil
Zadarnowska Helena Kuplin Nowy
Zaleska Maria Ustroń
Żelazowski Włodzimierz Agatowo, Mokre

Sarny

Anikin Grzegorz Aleksandrówka, Chwost, Marjino
Anneński Mikołaj i Zmeczorowski Feliks Wyrobki
Badeni Stefan Znosicze
Banon Mikołaj Wilcza Górka
Bażanow Aleksander Znosicze
Biełowąsowicz Anfisa Łuka, Woronki
Bruns Inna Hranie
Bułhak Mikołaj Sobiczyn
Canko Kilczyk Grzegorz Niemowicze
Chadoir de sukcesorzy Rudnia-Lwa
Chamiec Bronisław Andruha
Chamiec Leonia Cepcewicze Wielkie – Obołonie
Chrulowa Nadzieja Jelno
Czekmrow Wiktor Police
Czeszejko-Sochacki Michał Netreba
Czyżewicz Mieczysław Bereżki
Dychanów Mikołaj Jezioro
Dziewicki Tadeusz Stepanogród
Giedroyć Renata Hołuzja
Giedroyć Władysław Swarynie
Giżycka Helena Kanonicze
Giżycki Aleksander Kanonicze
Gottesman Chaim Bielskowolska Rudka
Honenko Helena Brzezina, Iwanówka
Iwaszkiewicz Eliasz Hniły Zator, Jaźwinki, Pożoga, Znosicze
Jaworska Maria Znosicze
Jaworski Marceli Tutowicze
Jełowicka i Stecka Klesów
Kanonow Aleksy Police
Kaszowski Henryk Adolfów
Kaszowskiego Henryka sukcesorzy Kurasz
Kielber Awrum Rokitno
Kochanowski Władysław Jezioro
Komanow A. Brzezina, Iwanówka
Korniejewicz Zofia Cminy
Krasicka Anna Nowaki
Krupiewski Georg Lipno, Pieczonki
Krzyżanowski Tich. Znosicze
Kulesza Ant. Nowaki
Kumanowski Ludwik Zielenica
Kwiatkowska Zenaida Cepcewicze Małe
Kwiatkowski Wit. Horodziec
Lesli Leonidas Tryputnia
Leslie Leonid Hranie
Lifszyc M. i Szyszkin A. Kruszyny
Litwinienko Maria Konstantynówka
Łętowska Jol. Nadzieja Cepcewicze Wielkie – Obołonie
Meller Aleksander Długowola
Miedzianik Olimp. Optowa
Młodzianowski Czabel
Młodzianowski Henryk Dębówka
Młodzianowski Hipolit Tynne
Ochotnikowa Włodzimierza sukcesorzy Rokitno
Orłowska Anastazja Jaźwinki
Panaputin Andrzej Znosicze
Pawliszyna Jadwiga Tysiec
Pawłowski Stefan Rafałówka
Paździerski Antoni Kolec, Radzież
Perro Jan Perówka, Znosicze
Plater Broel Witold Dąbrowica, Antonin, Moczuliszcze, Niweck, Worobin
Podhorscy bracia Chinocz, Radyżewo
Poniatowski Szczęsny Cepcewicze Wielkie – Obołonie
Pourbaix Kamil Antonówka nH
Pourbaix Maria Włodzimierzec
Pryłucka Olga Tutowicze
Pułaski Józ. Hołuzyjska Wólka
Rutowski Andrzej Niemowicze
Rybnikow Aleksander Romejki
Rychalski Bazyli Luchcze
Samionko Mikołaj Hołuzja
Samsonow Michał Hołuzja
Saryusz Romiszewski Eugeniusz Romiszówka
Sędzikowski Władysław Jezioro
Sołtanow Eugeniusz Konstantynówka
Sonkup Teodor Radzież
Storożyk Piotr Stepanogród
Strawiński Stanisław Sieliszcze Małe
Szańkowski Feliks Stepanogród
Szeremeta Szymon Hołuzja
Szyczewski Józef Biesiadka, Kruszyna, Puhaczówka, Szyczewo
Szyczewski Stanisław Łomsk, Tomaszgród
Szyczewski Władysław Lady, Omelno, Perestaniec, Tatymne
Szyprykiewicz Piotr Ostrowce
Tereszczenko Aleksander Serchów
Tertulin Helena Hołuzja
Towbin Berko i Kelber Awrum Kisorycze
Tuszowska Anna Bereżki, Kołki, Załuże
Winiarski Mieczysław Luchcze
Wroński Jan Zielenica
Wyszyński Jan Karczemka, Osowa
Zaleska Alina Kołbanie
Zaleski Adam Kołbanie

Stolin

Bocheński Włodzimierz Widybór
Broel Plater Witold Wieluń, Zamorocze, Złote
Cech Konrad Krasny Bór
Chrulowa Nadzieja Jeziory
Dubok Grzegorz Remel
Findeisen Stanisław Duboj
Haszlakiewicz Mar. Stolin
Jackowski Henryk Lisowicze
Kaczanowski Michał Holce Pawlinow
Kieniewicz Bohdan Orły Małe
Kieniewicz Cezary Dubieniec, Mogilno
Kowalczewska Helena Uholec
Kukliński Aleksander Lubonick, Tumień
Kułakowska Stefania Rzeczyca (gmina Stolin), Rzeczyca (gmina Wysock)
Kwiatczyński Teodor Lubonick, Tumień
Leszkiewicz Barbara Siemihościcze
Leszkiewicz Faustyn Moczula
Leszkiewicz Jan Moczula
Małyszczycki Gustaw Dobrzyń
Matwiejew Aleksander Maleszewo Wielkie
Mojżeszowicz Bogdan Horodno
Nowicki Stanisław Struga
Olesza Konstanty Bereżne, Bereżne Nowe
Otto Józef i Otto W. Siemihościcze
Pancewicz Ksawery Remel
Paszkiewicz Jadwiga Rzeka
Paszkiewicz Stefan Siemihościcze
Przybora Jadwiga Uholec
Radziwiłł Karol Dawidgródzkie Lasy, Dąbrowa, Dobrzyń, Dolin, Lisowicze, Mańkowicze, Nadleśnictwo Dawidgródeckie, Olmańskie Lasy, Stare Sioło, Stasin, Stasińskie Lasy, Tursko Ladce
Radziwiłł Maria Bereżne
Radziwiłł Maria i Anna Bereżne Stare
Rymar Morduch Struga
Sołowejczyk Izrael Tumień
Staszewicz Igncy Bykowsk
Strzałkowski Konstanty Terebieżów
Strzelecki Ignacy Siemihościcze
Szewczenko Bazyli Derewna
Szołomicki Andrzej Zagórze
Sztuc Wolf Chwedory
Świętochowski Aureli Derewna
Tomaszewski Walenty Uźlarze
Turkiestański Aleksy Miłacze, Żadeń
Uznański Jerzy Terebieżów
Virjon de Zofia, Helena i Celina Glinka
Werkentin Ernest Woronie