Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku

Twórcy wystawy

Organizatorzy

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Koncepcja plastyczna

Danuta Słomczyńska
Pracownia Projektowa Ptasia 30

Kurator wystawy

dr Agnieszka Łuczak, OBEP IPN w Poznaniu

Współpraca

Marcin Schirmer
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Konsultacja naukowa

prof. dr hab. Andrzej Kwilecki

Recenzenci

dr Łukasz Lubicz-Łapiński, OBEP IPN w Białymstoku

Sławomir Stępień, OBEP IPN w Warszawie

Scenariusz

Agnieszka Kołodziejska, dr Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz

Kwerenda ikonograficzna

dr Marcin Chorązki, Joanna Dutka, dr Katarzyna Florczyk, Agnieszka Kołodziejska, dr Agnieszka Łuczak, Marek Łoś, Elżbieta Jakimek-Zapart, Aleksandra Pietrowicz, Marcin Podemski, Elżbieta Ratajczak, Daniel Rubiś, dr Maciej Rydel, Jarosław Szarek, Marta Szczesiak-Ślusarek, prof. dr. hab. Wojciech Włodarczyk, Maciej Zakrzewski, Piotr Życieński

Realizacja

Piotr Rogaliński, Teodor Jeske-Choiński

Mapa

Piotr Orzechowski

Spis majątków

Aleksandra Pietrowicz

Fotografie udostępniły następujące osoby i instytucje

Adam Benedykt Bisping, Izabela Broszkowska, Zofia Dernałowicz, Jarosław Durka, Wojciech Fudakowski, Jan Maria Jackowski, Agata Jankowiak, Marcin Kęszycki, s. Małgorzata Krupecka, Wojciech Lipski, Jarosław Łożyński, Kazimierz Moes, Maria Osterwa-Czekaj, Zofia i Andrzej Pileccy, Maria Ponińska, Antoni Potocki, Danuta Prus-Głowacka, Grzegorz Przewłocki, Krystyna Radziwiłł-Milewska, Grzegorz Rąkowski, Ewa Rogalewska, Stanisław Rostworowski, Agnieszka Rudzińska, Maciej Rydel, Jacek Schirmer, Karol Benedykt Tarnowski, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Zofia Włodek, Agata i Marian Wolscy, Jarosław Zawadzki, Jan Żółtowski

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Archiwum Senatu RP w Warszawie, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, Fundacja Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Instytut Literacki w Paryżu, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie , Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Kluczkowicach („w organizacji”) , Muzeum Regionalne w Śremie, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli — oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Ośrodek Karta w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

Autorzy fotografii i plakatów

Tomasz Bogusławski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Józef Grodzicki, Mieczysław Górowski, Stanisław Lipiński, Bohdan Paczowski, Wojciech Stan, Klementyna Suchanow, Waldemar Świerzy, Wiesław Wałkuski

Specjalne podziękowania dla

Tomasza Bogusławskiego, Rity Gombrowicz, Macieja Górowskiego, Macieja Kusztala, Ewy Milewskiej, Bohdana Paczowskiego, Andrzeja Przegalińskiego, Grzegorza Przewłockiego, Wiesława Wałkowskiego

Korekta

Barbara Błażejczak

Tłumaczenie

Jerzy Giebułtowski (język angielski), Severine Pacholczyk (język francuski)

Muzyka Stanisława Janty-Połczyńskiego

Ze zbiorów rodziny Janta-Połczyńskich dzięki uprzejmości Barbary Miczko-Malcher i Teresy Tyszkiewicz

Projekt strony internetowej i kodowanie

Teodor Jeske-Choiński