Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Janta-Połczyńscy
Powyżej: Maria i Jan Kleniewscy z dziećmi i wnukami przed pałacem w Kluczkowicach przed I wojną światową. W górnym rzędzie od lewej Witold, Jan i Przemysław Kleniewscy, pierwsza z lewej Zofia z Zieleniewskich Kleniewska, obok Maria Kleniewska. Z prawej strony (siedzą) Witold Iłłakowicz z Haliną z Kleniewskich Iłłakowiczową.

Kleniewscy

„Ziemianka to gospodyni na wsi, na większej czy mniejszej własności. To matka i wychowawczyni narodu. To Polka, która pragnie moralnej i gospodarczej odbudowy Ojczyzny. To pracownica, która te hasła wprowadza w czyn — czy osobistą twardą i ciężką pracą na ojczystym zagonie, czy wspólnymi usiłowaniami w Zjednoczeniu”. [Z grudniowych półrocznych Walnych Zebrań Zjednoczonych Ziemianek w Warszawie [w:] „Ziemianka Polska” 1926, nr 1]

Herb: Zagłoba

Herb Zagłoba

Siedziba: Kluczkowice, powiat puławski

Kluczkowice, powiat puławski

Album rodzinny

Album rodzinny Kleniewskich