Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku

Akcja
Uprawa / Tarcza / Opieka

„Nieomal każdy dwór czy pałac, o ile właściciele jeszcze w nim mieszkali, był mniejszą lub większą twierdzą”. [K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne]

„Dwory […] dawały bezpłatne schronienie i wyżywienie 30 i więcej osobom. […] Niezmiernie ważną i wprost nieocenioną była stała, świetnie zorganizowana pomoc dla oddziałów partyzanckich. […] Tylko opieka »Tarczy« uchroniła je od głodu, demoralizacji i rabunku. Wiadomą jest bowiem rzeczą, że partyzantka nie może istnieć przez dłuższy czas bez poparcia miejscowej ludności”. [T. Bór-Komorowski, dowódca Armii Krajowej, o „Tarczy”]