Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku

Zdjęcia rodzinne

Janina z Sidorowiczów Nowosielska z dziećmi: Olgierdem i Grażyną (po mężu Baranowska). Zdjęcie wykonano w pałacu w Świacku (obecnie na Białorusi) w 1936 r.

Helena (1875–1944) i Władysław (1871–1960) Pruszakowie z synem Józefem (1907–1989) w salonie pałacu Pruszaków w Wośnikach. Zdjęcie zrobione pod koniec lat 30. XX w. Dewiza herbowa: „Beatus qui utilis” (łac.: „Błogosławiony, który przydatny”).

Wizyta abp. Walentego Dymka w 1936 r. w należącym do rodziny Prus-Głowackich majątku Manieczki. Od lewej: Mieczysław Głowacki, proboszcz parafii Brodnica ks. Władysław Kiliński, abp Walenty Dymek, właścicielka majątku Zofia Głowacka i jej synowie: Marian i Witold.

Zofia Prus-Głowacka z synami (od lewej: Witold, Edward, Marian, Mieczysław i Henryk) w majątku Manieczki, po śmierci męża Wincentego (1925 r.).

Czterdziesta rocznica ślubu Józefa Kuglera i Jadwigi z Mittelstaedtów, Styrzyniec koło Białej Podlaskiej, 6 czerwca 1932 r. Siedzą w fotelach: Jadwiga z Mittelstaedtów i Józef Kugler; stoją od lewej: Mieczysław Świątkowski, Maria z Racięckich Ludwikowa Kuglerowa, mjr kaw. Michał Stempkowski, Maria z Kuglerów Michałowa Stempkowska, Ludwik Kugler, Zofia z Kuglerów Sulima-Szulmaniewiczowa, Irena z Kuglerów Mieczysławowa Świątkowska, kpt. art. Tadeusz Nowaczyński; siedzą na schodach: Andrzej Świątkowski, Jerzy Świątkowski, Leszek Nowaczyński, Barbara Nowaczyńska, Jan Stempkowski, Alicja z Kuglerów Tadeuszowa Nowaczyńska, Stefan Stempkowski (małe dziecko).

Józefa i Leon Łangowscy z córkami (na kolanach Daniela). Zdjęcie zrobione wiosną 1925 r. w Bądeczu koło Wyrzyska, tuż przed przeprowadzką rodziny do Mileszew koło Brodnicy.

Poświęcenie domu w Bądeczu latem 1923 r.

„Srebrne wesele” Konstancji z Dąbrowskich i Heliodora Zielińskiego z Grubna w Chełmnie w 1866 r. Widoczne na zdjęciu ozdoby to… splecione włosy wszystkich sfotografowanych osób. Dzieci stojące od lewej: Eustazja, Jan, Ignacy, Franciszka.

Ślub Bronisławy z Kamrowskich i Bonifacego Łangowskiego w Różanej koło Świecia, 12 lipca 1916 r.

Zjazd rodziny Borowskich w Brzózie w 1912 r.

Brzóza — majątek koło Głowaczowa w powiecie kozienickim, będący własnością Wojciecha i Wandy z Chelkowskich Heydlów. Członkowie Kółka Rolniczego przed kościołem w Brzózie w 1930 r. Rozpoznane osoby: stoją: pierwszy od prawej Wawrzyniec Mańturzyk, czwarty od prawej Fabisiewicz (w mundurze), piąty od prawej Chmielewski; siedzą: trzeci od prawej Dąbrowski, czwarty od prawej Wojciech Heydel, piąty od prawej ks. Smoliński.

Pierwsza Komunia Święta Teresy i Zdzisława Heydlów (dzieci Wojciecha) i Elżbiety Heydel (córka prof. Adama Heydla). Zdjęcie wykonane przed domem w Brzózie w lipcu 1939 r.

Wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego w Niegolewie w 1928 r. Zdjęcie wykonane na schodach tutejszego pałacu; w środku: Stanisław i Wanda Niegolewscy z Ignacym Mościckim; od lewej: służący Andrzej Wojda, Maciej Niegolewski, Prot Mielęcki, ks. kanonik Niziński; od prawej: Andrzej Niegolewski, Maria Mielęcka i osoby nierozpoznane.

Alfred Pobóg Malinowski z żoną Teresą (h. Prawdzic) w Wierzbicy w 1943 r.

kościół w Wierzbicy, 1943 r.

Plebania w Wierzbicy, 1942 r.

Dożynki w Wodzisławiu w 1943 r.

Różyce. Rodzina Anny z Komorowskich Apanowiczowej.

Dwór w Różycach od strony podwórza.

Prace polowe w Różycach.

Należący do Anny Apanowiczowej i Romana Apanowicza h. Gozdawa majątek Niewierz koło Brodnicy nad Drwęcą (Pomorze).

Rodzina Jezierskich, ok. 1908 r.

Mikołaj i Elżbieta z Szokalskich Zagrodzcy z synem Stanisławem i córką Marią (po mężu Smorawińska) w 1867 r.

„Krakowianki”: córka Stanisława Maria Zagrodzka (stoi) z siostrą cioteczną Hanią w 1938 r.

Stanisław Zagrodzki (syn Mikołaja) z żoną Józefą z domu Orzeł-Orłowską i dziećmi: Marią, Józefem i Stanisławem w 1919 r.

Idzi Smorawiński (syn Marii) w 1920 r.

Syn Stanisława Józef Zagrodzki (z laską) ze Stachem Smorawińskim (syn Marii) w 1921 r. na kuracji w Ciechocinku po ranach odniesionych w wojnie 1920 r.

Józef i Maria z domu Smorawińska Zagrodzcy (pierwsi z góry) z bratem Andrzejem i Fusieckimi z synami oraz Kazimierą Smorawińską przed domem rodzinnym w Turku w 1933 r.

Stanisław Zagrodzki — dublańczyk (absolwent elitarnej wyższej szkoły rolniczej w Dublanach), ziemianin z majątku Wierzchowiska (powiat gnieźnieński). Zdjęcie z 1935 r.

Józefa Zagrodzka z domu Orzeł-Orłowska — ziemianka z majątku Wierzchowiska (powiat gnieźnieński). Zdjęcie z 1935 r.

Rodzina Marchwickich. Nowoczesna hodowla ryb — sortowanie karpi, w asyście dziedzica Zdzisława M. Marchwickiego, po połowie ze stawów hodowlanych w majątku Ryki (powiat garwoliński). Zdjęcie z 1910 r.

Zdzisław F.S. Marchwicki z majątku Ryki (powiat garwoliński) — podczas II wojny światowej oficer 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.

Adam Drzewicki.

Marian Laudowicz (właściciel majątku Tuwalczew w Kaliskiem) z synem Andrzejem Marianem Laudowiczem (ur. 1933 r.) podczas żniw w 1935 r.

Przed dworem w Tuwalczewie — przygotowania do wyjazdu do należącego do rodziny Żelisławskich majątku Modły. Na koźle Andrzej Laudowicz (ur. 1933 r.), stangret, w powozie siedzi Katarzyna Laudowiczowa, na schodach stoi Marian Laudowicz.

Synowie Józefa Laudowicza: Jan, Stefan, Bronisław. Zdjęcie z 1920 r.

W parku w Tuwalczewie. Powozi Marian Laudowicz, obok niego Stanisław Hepke, w powozie Helena z Szumskich Hepke (siostra pisarki Marii Dąbrowskiej) z córką Danutą.

Zdjęcie rodzinne Laudowiczów w Pilichtach (powiat łęczycki, województwo łódzkie) — majątku Piotra Laudowicza.

Andrzej Marian Laudowicz (ur. 1933 r.) w Tuwalczewie — majątku swego ojca Mariana.

Wyjazd powozem sprzed dworu w Tuwalczewie. Zdjęcie z lat 30. XX w. 

Andrzej Laudowicz na dziecięcym wozie, ok. 1936 r.

Jeden z pokoi we dworze w Tuwalczewie.

Żniwa w Tuwalczewie, na sianie Andrzej Laudowicz.

Żniwa w Tuwalczewie.

Żniwa w Tuwalczewie.

Marian Laudowicz z synem Andrzejem podczas żniw w Tuwalczewie, ok. 1935 r.

Nadanie Adamowi Drzewickiemu, krewnemu Laudowiczów, Krzyża Legionowego.

Order „Virtuti Militari” przyznany Adamowi Drzewickiemu — krewnemu Laudowiczów.

Domażyr (powiat mościski, województwo lwowskie) — dwór w majątku Włodzimierza Adama hr. Łosia (1847–1911), następnie współwłasność jego dzieci: Aleksandra Kaliksta (1883–1969), Stefanii (1884–1972), Adama (1882–1942), Jerzego Tadeusza (1891–1936). Zdjęcie z 1895 r.

Domażyr w 1895 r.

Helena Zofia z ks. Ponińskich hr. Łosiowa z dziećmi: Stefanią i Jerzym Tadeuszem oraz guwernantką „angielką” na terenie hodowli drobiu w majątku Domażyr w 1895 r.

Jadwiga z hr. Dunin-Borkowskich hr. Łosiowa (druga żona Włodzimierza Adama) wraz z rodziną przed dworem w Domażyrze w 1895 r.

Aleksandra z Gostomskich Józefowa Brandysowa (1893–1964; pierwsza od prawej), późniejsza właścicielka majątku Sokole na Podkarpaciu, z braćmi Stefanem i Ludwikiem oraz z siostrą Zofią. Zdjęcie z początku XX w.

Sabina z Siemianowskich Krasnopolska w otoczeniu rodziny swojej i zięcia: Adama hr. Łosia, Heleny Krasnopolskiej, Jerzego Tadeusza hr. Łosia i Aleksandra Kaliksta hr. Łosia w Lataczu (powiat dobromilski) — majątku męża. Zdjęcie z 1915 r.

Aleksander Kalikst hr. Łoś w mundurze pułku Schwarzenberga, ok. 1912 r.

Jerzy Tadeusz hr. Łoś (1891–1936), starosta powiatu jaworowskiego, z synami: Stanisławem (1922–1988), Aleksandrem Stefanem (1926–1991) i Włodzimierzem Stanisławem (1921–2003) w majątku Sielec w 1930 r.

Starosta powiatu jaworowskiego Jerzy Tadeusz hr. Łoś (czwarty od prawej) podczas objazdu majątków ziemskich wraz z ich właścicielami, m.in. Leonem Dębickim (majątek Jaworów) i Leonem hr. Szeptyckim (majątek Przyłbice), w 1935 r.

Przed dworem w majątku Jaworów należącym do Leona Dębickiego. Zdjęcie wykonane podczas objazdu majątków ziemskich powiatu jaworowskiego. Trzeci od prawej (w czapce) Jerzy Tadeusz hr. Łoś.

Włodzimierz Adam hr. Łoś (1847–1911) — syn Karola Franciszka i Antoniny z Szeptyckich, właściciel majątku Domażyr (powiat mościski, województwo lwowskie), wiceprezydent Namiestnictwa Galicyjskiego.

Helena Zofia z ks. Ponińskich z Horyńca Włodzimierzowa hr. Łosiowa.

Helena Zofia z ks. Ponińskich hr. Łosiowa z dziećmi: Jerzym Tadeuszem, Aleksandrem i Stefanią w rodzinnym majątku Horyniec w 1893 r.

Wojtkowa Turze — majątek Jerzego Czeczel-Nowosieleckiego (siedzi pierwszy z lewej). Od lewej: N. Dydyński, Józefowie Nowosieleccy (pierwszy rząd od góry), Stefania hr. Łosiówna, Ewa Nowosielecka (późniejsza Derusowa), Stanisław hr. Łoś, Maria z Nowosieleckich hr. Łosiowa z synem hr. Aleksandrem, Włodzimierz hr. Łoś.

Stefania Maria hr. Łosiówna (1884–1972) — współwłaścicielka majątku Domażyr (powiat mościski, województwo lwowskie).

Bachów w Sanockiem, dwór w majątku dr. Stanisława Czeczel-Nowosieleckiego.

Na ganku dworu w Bachowie w 1927 r.: Józef Nowosielecki, Ewa Nowosielecka, p. Rożenowa z mężem i in.

Przed dworem w Bachowie w 1927 r., przy „starym” fiacie: Józef i Ewa Nowosieleccy oraz szofer p. Hryńko.

Kazimiera z Jaczyńskich Tadeuszowa Czeczel-Nowosielecka z córką Heleną, późniejszą Adamową Slaską, przed dworem w Sielcu. Zdjęcie zrobiono ok. 1925 r.

August hr. Wodzicki (1870–1926) z żoną Felicją z ks. Ponińskich z Horyńca, siostrą Heleny hr. Łosiowej.

Dzieci Augusta i Felicji hr. Wodzickich: Taida Tekla (1902–1974), późniejsza Marcinowa Woyczyńska, Stefan (1904–1977; ożeniony z Zofią z Bartmańskich, potem z Heleną z Wasilewskich), Andrzej (1905–1942), Aleksandra (ur.1907 r.) Stefanowa Bąkowska.

Cerkiew greckokatolicka w Wojtkowej ufundowana przez właścicieli ziemskich — rodzinę Czeczel-Nowosieleckich.

Cerkiew greckokatolicka w Wojtkowej ufundowana przez właścicieli ziemskich — rodzinę Czeczel-Nowosieleckich.

Przed dworem w Sielcu. Od lewej: p. Dąbrowski (stoi), Ewa Nowosielecka, Maria hr. Łosiowa (w samochodzie), p. Dąbrowska (obok samochodu), chłopcy Aleksander, Stanisław Łosiowie, Włodzimierz Łoś (stoi przy aucie).

Cecylia ze Styczków Zielińska (1905–1990) przy zakładaniu sadu w majątku Wolskie. Zdjęcie zrobiono ok. 1932 r.

Goście w majątku Wolskie. Zdjęcie z lat 30. XX w.

Ogród w majątku Wolskie.

Ogród w majątku Wolskie.

Dwór w majątku Wolskie.

Na stawie w majątku Wolskie, ok. 1936 r.: Cecylia Zielińska, Bronisława z Łagowskich Styczkowa (współwłaścicielka majątku), Bronisław Styczek.

Zofia Styczkówna (1906–2006) w gospodarstwie drobiarskim w majątku Wolskie.

Psy myśliwskie w majątku Wolskie.

W majątku Wolskie: Bronisław Styczek (syn Walentego) i przyjaciel rodziny Tadeusz Zboiński.

Ślub Cecylii ze Styczków i Zdzisława Zielińskich, Wolskie 1935 r.

Bronisława z Łagowskich Styczkowa (1885–1950), Jan Sieński, gospodarz z Imielina, szwagier Walentego. Zdjęcie z lat 30. XX w.

Wolskie, dwór od ogrodu.

Feliks Bolechowski h. Rola (1831–28.01.1908; właściciel majątku Tułowice, syn Dominika) z drugą żoną Emilią Celińską. Z pierwszą żoną Marią Kuszel miał sześcioro dzieci, ale tylko trzech synów osiągnęło wiek dorosły. Do 1871 r. pełnił funkcję ekspedytora Poczty Królestwa Polskiego w Sochaczewie. Miał pięciu braci: Józefa (zginął w powstaniu styczniowym), Andrzeja (właściciel majątku Sosnowica), Juliana (żonaty z Zofią Rozciszewską, właściciel majątku Suwszyn), Kazimierza (żonaty z Maryanną Chlebowską, właściciel majątku Szyszczyce), Antoniego (żonaty z Julią Merbellerową, właściciel majątku Rozlazłów).

Władysław Bolechowski (1868–18.05.1928; właściciel majątku Tułowice — do 1914 r. — i majątku Złota, syn Feliksa) z żoną Izabelą Garbolewską i najstarszym synem Henrykiem. Mieli czworo dzieci: trzech synów i córkę. Bracia: Kazimierz (właściciel majątków Niszczyce i Kucice), Bolesław (żonaty z Stefanią Garbolewską, właściciel majątków Żuków, Świerszczyn i Kownaty).

Dwór w Złotej w 1911 r.

Aleja grabowa w parku na osi dworu w Złotej. Izabela i Władysław Bolechowscy, właściciele majątku, z synami: Henrykiem, Stefanem, Feliksem i córką Hanną oraz gośćmi w 1911 r.

Kapliczka na końcu alei grabowej w Złotej, 1911 r. Władysław Bolechowski stoi po prawej stronie kapliczki, Izabela siedzi na stopniu z dziećmi: Henrykiem, Stefanem, Feliksem i Hanną. Pozostałe osoby to goście.

Henryk Bolechowski (31.11.1902–2.05.1954; właściciel majątku Złota, syn Władysława, absolwent SGGW) z żoną Zofią Demby w 1932 r. Mieli dwoje dzieci: Danutę i Jacka. Rodzeństwo: Stefan (żonaty z Ireną Potopowicz), Feliks (żonaty z Aliną Choinacką, właściciel majątku Trzepnica), Hanna (zamężna z Michałem Piechowskim).

Zofia i Henryk Bolechowscy w 1939 r. Henryk został zmobilizowany w sierpniu 1939 r. i wcielony do późniejszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Służbę wojskową ukończył w stopniu kapitana. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Walecznych. Do Polski wrócił w 1947 r. Tu dowiedział się, że zabrano mu majątek i dwór w Złotej. Miał duże problemy ze znalezieniem pracy. Zofia od pierwszego dnia okupacji działała w konspiracji. W czasie powstania warszawskiego brała czynny udział w walce jako łączniczka i sanitariuszka o pseudonimie „Maria”. Prawdopodobnie została rozstrzelana razem z rannymi powstańcami. Odznaczona pośmiertnie Medalem Wojska, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Złota, 31 sierpnia 1941 r. Przed wyjazdem do Warszawy. Na tylnym siedzeniu bryczki Aniela i Władysław Demby — rodzice Zofii Bolechowskiej (właścicielki majątku Złota). Na kolanach dziadka Jacek Bolechowski, na koźle obok woźnicy — wnuczki Danuta Bolechowska i Ewa Grzebska. Za bryczką pomiędzy Jackiem i Danutą — Zofia Bolechowska. O filar na ganku oparta młodsza córka Anieli i Władysława Demby — Jadwiga Grzebska, obok niej stoi p. Veli — znajomy Gruzin. Z tyłu bryczki stoi kucharz pracujący we dworze.

Jacek Bolechowski i Monika Doberska na tle dworu w Złotej w 1943 r. To zdjęcie Zofia Bolechowska wysyłała za granicę do walczącego męża.

Danusia Bolechowska na siodełku starej żniwiarki w majątku Złota w 1943 r.

Nowa żniwiarka przy jarej pszenicy. Powozi pan Gajda, obok stoi Zofia Bolechowska (właścicielka majątku Złota), która na ręku trzyma syna Jacka; jej córka Danusia siedzi na kolanach woźnicy; Zofia trzyma za rękę Ewę Grzebską — córkę siostry. Zdjęcie z 1943 r.

Obora to jedyny budynek, jaki pozostał w podwórzu majątku Złota. Zdjęcie zrobione wiosną 1989 r.

Feliks Bolechowski (3.11.1905–12.03.1995; właściciel majątku Trzepnica, syn Władysława) z żoną Aliną Choinacką (oboje absolwenci Wydziału Rolnego SGGW; bezdzietni) i psem Pumą w 1934 r. W tle dwór od strony parku.

Dwór w Trzepnicy od strony podjazdu w 1933 r.

Właścicielka Trzepnicy przed wyjazdem konno.

Pracownicy i praktykanci z Wydziału Rolnego (grupa ichtiologiczno-rybacka) SGGW w 1936 r. Wśród nich właściciel majątku Trzepnica — Feliks Bolechowski.

Chrzest w Babicach.

Fotografia rodzinna (m.in. Kamieńskich i Kossowskich) z dagerotypu (ok. 1847 r.).

Maria, Ludwika Izabela i Aleksander Rościszewscy w Kustowcach w 1905 r.

Zula Carossi i Jadwiga Stadnicka Rulikowska przed dworem w Starych Babicach w 1957 r.

Władysław Carossi w 1918 r.

Przed domem Skarbek-Woyczyńskich w Łomży w 1937 r. Stoją od lewej: Konstancja Woyczyńska, Stanisława z Woyczyńskich Schirmerowa, Józefa Woyczyńska, Stefan Woyczyński; siedzą: Wacław Schirmer (właściciel majątku Jeziorko), Jerzy Schirmer, Zofia z Woyczyńskich Zawadzka, Andrzej Woyczyński, Andrzej Schirmer.

Na polach majątku Jeziorko w 1937 r. Od lewej: Wacław Schirmer (właściciel majątku Jeziorko), Zori z hr. de Komari Schirmerowa, Stanisława z Woyczyńskich Schirmerowa (żona Wacława), Jerzy Schirmer (syn Wacława i Stanisławy), Józef Schirmer (mąż Zoriki).

Wyjazd na grzybobranie. Zdjęcie zrobione przed dworem w majątku Jeziorko w 1938 r. Na koniu Wacław Schirmer (właściciel majątku), na furze rodzina i przyjaciele.

Przed oficyną w czasie dożynek w Jeziorku, 25 sierpnia 1929 r. W środku, za muzykantami, stoją właściciele majątku — Stanisława z Woyczyńskich Schirmerowa i Wacław Schirmer.

Bazyli Popowski — konfederat targowicki, premier Imperium Rosyjskiego, redaktor pokoju w Tylży w 1807 r. Portret autorstwa Johanna Baptista von Lampiego starszego.

Bazyli Popowski junior w mundurze generała majora armii rosyjskiej.

Paweł Popowski podczas uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja II Romanowa w 1896 r.

Henryk Popowski — poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, działacz społeczny.

Jadwiga Popowska — dziennikarka, poetka, autorka bajek dla dzieci.

Jan Popowski — podporucznik AK, uczestnik zamachu na gubernatora Ludwiga Fishera, akcji „Góral”, walczył w powstaniu warszawskim. Zdjęcie wykonane 1 września 1944 r. na ul. Wareckiej w Warszawie.

Elżbieta z Plater-Zyberków i Mieczysław Popowscy przed oficyną dworu w Trojanowicach w powiecie opoczyńskim. Zdjęcie z lat 20. XX w.

Wielkanoc w Komierowie (powiat sępoleński). Siedzą: Elżbieta Popowska z synem Jasiem, Ludwik Plater-Zyberk senior (ojciec Elżbiety i jej rodzeństwa), narzeczeni: Teresa Plater-Zyberk i Jan Górski, gospodarze: Róża z Zamoyskich i Tomasz Komierowscy z synem Andrzejem; stoją: Antoni i Stefan Plater-Zyberk. Leży Ludwik Plater-Zyberk junior.

Elżbieta Popowska ze swoim ojcem Ludwikiem Plater-Zyberk i synem Jasiem Popowskim w Wojcieszkowie (powiat łukowski).

Wigilia w Woli Pękoszewskiej pod Skierniewicami w 1939 r. Siedzą od lewej: Teresa Sokołowska (nauczycielka), Elżbieta z Plater-Zyberków Popowska, Pia Górska (artystka plastyk), ks. Lipski; stoją od lewej: ks. Józef Kołodziejski, Maria Kłapa, Andrzej Górski, Krystyna Górska, Róża z Belina-Brzozowskich Górska, Teresa z Plater-Zyberków Górska, ks. Jan Kołodziejski, Zygmunt Górski. Na podłodze siedzi Jerzy Górski.

Stanisław i Mieczysław Drojeccy, ok. 1900 r.

Dwudziesta piąta rocznica ślubu Teodora i Julii Korwin-Szymanowskich, Kijów 1899 r. Od lewej stoją: Eustachy, Józef, Bolesław, Aleksander Korwin-Szymanowscy; siedzący dorośli: Teodor Korwin-Szymanowski z żoną Julią z Jełowickich, Walentyna z Popławskich, Pelagria z Jełowickich Popławska; dzieci w dolnym rzędzie: Franciszek i Maria Korwin-Szymanowscy. Motto rodziny Szymanowskich (od ok. 1850 r. jako Korwin-Szymanowscy): „Vincit amor patriae”.

Ślub Stanisława Rostworowskiego z Zofią Mycielską w Gębicach koło Gostynia, 25 września 1918 r. Na zdjęciu przedstawiciele rodów z wszystkich trzech zaborów: Gajewscy z Turzna, Górscy z Woli Pękoszewskiej, Hutten-Czapscy ze Smogulca, Koczorowscy z Pamiątkowa, Morstinowie z Pławowic, Mycielscy z Zimnowody i Wiśniowej, Potworowscy z Goli, Rostworowscy z Krakowa, Skórzewscy z Lubostronia, Sypniewscy ze Skoraszewic, Mielżyńscy z Pawłowic, Żółtowscy z Myszkowa i in.

Halina Rurek (po prawej; córka właścicieli majątku Opatówko koło Środy Wielkopolskiej w powiecie wrzesińskim) ze swą kuzynką Myszką Bagrowską w 1932 r.

Opatówko 1938 r. Od lewej: Myszka Bagrowska-Frankowska oraz Zofia Patalas z mężem.

Stanisław Rurek — właściciel majątku Opatówko. Zdjęcie z 1930 r.

Żniwa w majątku Bejsagoła na Litwie Kowieńskiej, własności Władysława Komara. Zdjęcie z lat 30. XX w.

Władysław Komar — właściciel majątku Bejsagoła.

Bejsagoła 1924 r. Władysław Komar z żoną Różą z książąt Korybut-Wronieckich, córkami Marią i Różą oraz nauczycielką.

Wyjazd studentów z pobliskiej Akademii Rolniczej w Datnowie po odbyciu praktyki rolniczej w Bejsagole. Zdjęcie z lat 30. XX w.

Komisja oceniająca jakość zboża, dobra Bejsagoła. Z lewej Władysław Komar (właściciel majątku).

Róża i Władysław Komarowie podczas dożynek w Bejsagole.

Polowanie w lasach bejsagolskich.

Przed dworem w Dołuszycach koło Bochni, lato 1912 r. Od lewej: Michał Antoniewicz, Polda Kucielska (wychowawczyni dzieci), Magdalena z Wierzchowskich Łastowiecka (siedzi; matka Jadwigi), Jadwiga z Łastowieckich Rydlowa, Mikołaj Rydel, Sabina z Marynowskich Rydlowa (siedzi w środku; wdowa po Romanie Rydlu, matka Mikołaja), Maria z Starowieyskich Tomikowa, Maria i Anna Lange (nastolatki przy barierce; córki Heleny — siostry poety Lucjana Rydla); siedzą od lewej: Jan, Andrzej, Roman Jerzy; najniżej siedzą Stanisław i Adam Tomikowie — dzieci sąsiadów (Adam później ożenił się z Haliną Rydlówną).

Przed wejściem do dworu w Dołuszycach w 1934 r. Od lewej: Jan Rydel, dr Sylwiusz Mikucki, jego żona Irena z Rydlów, Zofia Ekielska, Jadwiga Rydlowa, Janina Maria Rydlowa, Andrzej Rydel, Zygmunt Stańkowski, Tomasz Serafiński, Stefan Sękowski z Nieprześni, Roman Jerzy Rydel, Stanisław Tomik.

Spotkanie różnych rodzin ziemiańskich latem 1943 r. w Dąbrowicy (Krakowskie) — majątku rodziny Włodków. Od lewej: Hanna Bielakówna, Stefania Szalewska, Krystyna Kierznowska z Szepietowa, Teresa hr. Wolańska z Grzymałowa na Podolu, kapelan kaplicy dworskiej w Dąbrowicy ks. Leon Świerczek, Anna hr. Wołońska z Grzymałowa, Elżbieta (Zula) Krzysztoporska (córka Eweliny z Lossowów Krzysztoporskiej i Piotra Krzysztoporskiego z Wieszczyczyna), Zofia z bar. Goetz-Okocimskich Włodkowa z Dąbrowicy; niemowlę to Stefan Komormicki (syn Juliusza i Anny); od lewej z tyłu: Juliusz Komornicki, Franciszek Bielak, Jan Kierznowski z Szepietowa, Staś Nowak.

Wizyta w Grabonogu w 1921 r. kardynała Edmunda Dalbora — pierwszego prymasa odrodzonej Polski (1869–1926). Z lewej Dobrogost Lossow (właściciel Grabonoga). 

Ślub Marii Sczanieckiej z Zygmuntem Krzysztoporskim w Łaszczynie, 15 września 1932 r. Siedzą od lewej: Izabela ze Sczanieckich Skórzewska z Komorza, Ludwika z Rychłowskich Plucińska, rodzice pana młodego: Eleonora z Moszczeńskich i jej mąż Kazimierz Krzysztoporski, para młoda, Jadwiga z d. Plucińska Sczaniecka, ksiądz X, Maria ze Sczanieckich Lossow. Poza tym goście weselni, m.in. przedstawiciele rodziny Sczanieckich, Lossowów, Krzysztoporskich, Psarskich, Raszewskich, Ponikiewskich, Skórzewskich i Skrzydlewskich.

Ślub Ewy z Lossowów z Piotrem Krzysztoporskim na Świętej Górze w Gostyniu, 19 lutego 1928 r. Pannę młodą prowadzi ojciec Dobrogost Lossow (właściciel Grabonoga).

Ślub Ewy z Lossowów z Piotrem Krzysztoporskim, majątek Grabonóg (własność Lossowów), 18 lutego 1928 r.

Dwór Mierzynówka na Podlasiu — majątek Marii i Wacława Zadarnowskich h. Sulima. Zdjęcie z 1919 r. Od lewej: Alina Zadarnowska, Wanda Kalicka, Bożena Zadarnowska, Maria z Żukowskich Zadarnowska, Wacław Zadarnowski, Zbisława Zadarnowska.

Chełm, ok. 1897 r. Od lewej: Adam Łaniewski h. Korczak, Stefania z Łaniewskich Spolitak, Paulina z Broniewiczów h. Radwan Łaniewska, sędzia Adam Spolitak.

Wybudowany w końcu XVII w. dwór w Wadowicach nad Choczenką. Od 1887 do 1946 r. własność Łabudzińskich h. Korab. Zdjęcie z początku XX w.

Spotkanie rodzinne w 1941 r. Ogród, w głębi dwór. Stanisława Zielińska z domu Łabudzińska ze spadkobiercą Zygmuntem Rafałem Łabudzińskim.

Po wojnie dwór został skonfiskowany przez rząd komunistyczny i doprowadzony do ruiny. Stan z lat 60. XX w.

Karol Korab-Łabudziński — powstaniec styczniowy. Zdjęcie w sieni dworu, początek XX w.

Wizyta właścicielki (przez ponad 40 lat) majątku w Wadowicach, Franciszki Łabudzińskiej z domu szambelanowej v. Masny (żona Karola), i jej córki Jadwigi u arcybiskupa księcia Adama Sapiehy i brata — sekretarza kurii krakowskiej szambelana prałata Jana Masnego w 1938 lub 1939 r.

Jeden z pokoi dworskich.

Tadeusz Łabudziński z żoną Marianną z domu Żółkoś i dziećmi: Janiną i Zygmuntem Rafałem w 1925 r.

Tadeusz Łabudziński oprowadza gości po majątku. Wejście do przybudówki dworskiej. Zdjęcie z początku lat 30. XX w.

Rodzina Palaczów w majątku Wielkie, ok. 1925 r. Stoją od lewej: Irena, Genowefa, Janina, Kazimierz, Zofia; siedzą od lewej: Stanisław, Aniela (żona Stanisława), Jadwiga z Palaczów Majewska z mężem Klemensem Majewskim; po prawej siedzi nauczycielka języka francuskiego Blanehetté ďArdennes.

Wielkie, ok. 1925 r. Stoją od lewej: Janina Palacz, Jadwiga Majewska (z Palaczów), Genowefa Palacz; siedzą od lewej: Irena Palacz, Zofia Palacz, guwernantka, Kazimierz Palacz.

Wesele Genowefy z Palaczów i Freda Schoeppów (ślub odbył się 3 stycznia 1934 r. w Kiekrzu) w majątku Wielkie koło Kiekrza. Siedzą na podłodze: porucznik Janusz Ilczuk, Kazimierz Palacz; pierwszy rząd od lewej: Stanisław Palacz (ojciec Genowefy), Tekla Schoepp (matka Fryderyka), Genowefa z Palaczów Schoepp, Fryderyk Schoepp, Irena Palacz, Stefania Stróżynowa, Jadwiga Palacz, Aniela Łakińska (z Palaczów), Klemens Majewski, Aniela Palacz (matka Genowefy); drugi rząd: Zofia Palacz, Antoni Wrzosek, Maria Wrzoskowa (siostra Fryderyka Schoeppa), Jadwiga Palacz (poniżej Janina Palacz), Roman Palacz, rotmistrz Zygmunt Stróżyna, Barbara Stróżyna.

Wielkie, 1911 r. Aniela (ur. 17.09.1876 r.) i Stanisław (ur. 7.10.1875 r.) Palaczowie z dziećmi (od lewej): Jadwigą (ur. 1904 r.), Genowefą (ur. 1900 r.), Romanem (ur. 1902 r.), Maksymilianem (ur. 1909 r.), Kazimierzem (ur. 1908 r.), Ireną (ur. 1906 r.).

Podarzewo, 1906 r. Aniela i Stanisław Palaczowie z dziećmi: Genowefą, Romanem i Jadwigą.

Bernard (pierwszy z lewej) i Seweryn Wysłouchowie w 1920 r. jako młodzi ochotnicy (na fotografii mieli wtedy odpowiednio po 17 i 19 lat) wraz z innymi, w tym liczną młodzieżą ziemiańską, walczyli w wojnie z bolszewikami. Później Bernard został dydaktykiem, a następnie dyrektorem szkoły rolniczej w Opsie na Wileńszczyźnie, a Seweryn profesorem Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W1939 r. po inwazji sowieckiej Bernard został aresztowany i uwięziony, a wiosną 1940 r. zamordowany. Jego brat Seweryn uniknął aresztowania, przeżył II wojnę i był profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Nad wejściem do pałacu Wysłouchów w majątku Pirkowicze (koło Drohiczyna na Polesiu) widniał napis: „Certa pro iustitia”, czyli: „Walcz o sprawiedliwość”.

Michał Karski z Włostowa przed budynkiem zorganizowanej przez siebie ochronki dla dzieci wiejskich, ok. 1913 r.

Pałac Karskich we Włostowie, 1933 r.

Służba dworska przed szpitalem ufundowanym przez Michała Karskiego, Włostowo 1909 r.

Bal Towarzystwa Pomocy Ociemniałym Ofiarom Wojny”Latarnia” w Hotelu Europejskim w Warszawie, 1939 r. W pierwszym rzędzie od lewej: Andrzej Prądzyński z siostrą Marią Prądzyńską, pani Kisielnicka i pani Chłapowska; w drugim rzędzie od lewej widoczni: baron Józef Bisping, Tomasz Szweycer i Stanisław Szweycer.

Pałac w Nagłowicach, ok. 1943 r. Stoją: Karol Radziwiłł Michał Radziwiłł, Teresa z Zamoyskich Jerzowa Jezierska, Jan Bisping; siedzą NN, Aldona z Chłapowskich Michałowa Radziwiłłowa, Adam Bisping, Elżbieta Bisping, Antonii Radziwiłł, oraz NN.

Bal kostiumowy w ambasadzie francuskiej w Warszawie, lata 30. XX w. Józef Lipski w towarzystwie dwóch kobiet.

Przyjęcie w ambasadzie polskiej w Berlinie. Od prawej ambasador Józef Lipski, Antonina Lipska żona Jana Lipskiego oraz kamerdyner, lata 30. XX w.

Bal przebierańców w Krzesku, majątku Zygmunta Ścibor-Marchockiego, ok. 1930 r.

Polska delegacja na koronację króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI na obiedzie wydanym przez ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Howarda Kennarda, 1936 r.

Bal Towarzystwa Pomocy Ociemniałym Ofiarom Wojny „Latarnia” w Hotelu Europejskim w Warszawie, 1934 r. Zdobywcy nagród w konkursie walca zorganizowanego na balu. Zdobywcy pierwszej nagrody: hr. Róża Raczyńska i ks. Stefan Czetwertyński, zdobywcy II nagrody: ks. Eleonora Sapieha i ks. Jan Sapieha oraz zdobywcy III nagrody: hr. Zofia Zamoyska i hr. Kajetan Czarkowski-Golejewski.

Rodzina Żółtowskich Marcelego i Ludwiki z Czarneckich z dziećmi, 1894 r. Na murku siedzi w meloniku Marceli Żółtowski, Ludwika siedzi trzymając syna Franciszka. Opis: Marceli u góry po lewej stronie, Ludwika siedzi w kapeluszu, na jej kolanach syn Franek. Andrzej stoi z łukiem w ręku, Stefan siedzi obok ojca. Trzy dziewczynki to Rózia, Marysia i Liza. Za Ludwiką stoi Padyńcia, nad nią stoi bona Francuzka a jeszcze nad nią w stroju ludowym piastunka Franka, obok niej służąca. Łysawy pan w okularach to nauczyciel Andrzeja i Stefana, Niemiec.

Pierwsza grupa sióstr w Mołodowie, powiat drohiczyński, 1937 r. Rodzeństwo Skirmuntów, nie mając spadkobierców, całą posiadłość (6000 ha) zapisało w 1937 r. urszulankom z przeznaczeniem na cele społeczne. W centrum fotografii: Maria, Henryk (utalentowany kompozytor) i Konstanty (zasłużony dyplomata, m.in. w latach 1921–1922 minister spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa, później ambasador RP w Londynie). Drugi od lewej stoi kapelan sióstr urszulanek ks. Jan Zieja.

Św. Urszula Ledóchowska z dziećmi poleskimi przed domem urszulanek w Mołodowie, Żyjąc wśród ludności zróżnicowanej narodowościowo i wyznaniowo, z przewagą prawosławnych, urszulanki zaczynały nie od katechizacji, ale od pomocy miejscowej ludności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb materialnych i oświatowo-kulturalnych. Dzięki temu szybko wrastały w środowisko.

Rodzina Bispingów przed pałacem w Massalanach, 1923 r. Od lewej Jan Bisping i jego żona Maria z Zamoyskich 1.v Radziwiłłowa, Krzysztof Bisping, Elżbieta późniejsza żona Henryka Mormana, Jan, Teresa późniejsza żona Józefa Gniewosza, Ewa późniejsza żona Antoniego Nałęcz Gorskiego, Adam, Andrzej, Piotr, Józef, Krystyna.

Jan Kamil Bisping (1880–1940), ostatni ordynat massalański. Po agresji sowieckiej 17 IX 1939 r. na II Rzeczypospolitą, Jan Bisping został aresztowany w okolicy Łomży w 1939 r. przez komitet rewolucyjny i zaginął bez śladu.

Zofia Mycielska (1895–1971). Poślubiła w 1918 r. rotmistrza Stanisława Rostworowskiego, zawodowego wojskowego, który do przejścia w stan spoczynku w 1935 roku pełnił służbę w odległych nieraz kwaterach jednostek kawaleryjskich. Mimo wielu pracochłonnych zajęć Zofia znajdowała czas na działalność społeczną — prezesowała Kołu Włościanek w Gębicach, Sodalicji Pań Wiejskich w Pępowie, udzielała się w Akcji Katolickiej.

Adam Żuk Skarszewski h. Nałęcz (1850–1936). właściciel majątku Przyszowa w powiecie Limanowskim siedzi w otoczeniu Przyszowian w strojach ludowych przed dworem w Przyszowej, 1932 r. Ze zbiorów Halszki Żuk Skarszewskiej.

Adam Żuk Skarszewski h. Nałęcz (1850–1936). Syn Faustyna Józefa (1819–1904) i Anny z DunIn-Wąsowiczów (1829–1860), marszałek powiatu limanowskiego, założyciel i udziałowiec w roku 1914 Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „KOSA”, inicjator kółek rolniczych na terenie limanowszczyzny i kasy zaliczkowej w Limanowej; kolator kościoła parafialnego w Przyszowej. Ze zbiorów Halszki Żuk Skarszewskiej.

Od lewej siedzi: Prot (1820–1882), wprowadzał innowacje w gospodarce rolnej; Faustyn Józef (1819–1904), właŚciciel Przyszowej i Kobyla, sędzia Forum Nobilium w Tarnowie, notariusz, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, poseł do Rady Państwa w Wiedniu od roku 1879 przez trzy kadencje; od lewej stoją: Marceli (1815–1882), właściciel Gródka n. Dunajcem, założył obserwatorium meteorologiczne; Władysław (1825–1896), właściciel Łyczanej. Bracia Żuk Skarszewscy Prot i Marceli za działalność patriotyczną i konspiracyjną byli przez rok więzieni przez władze austriackie w Nowym Sączu w latach 1846–1847. Ze zbiorów Halszki Żuk Skarszewskiej.

Majątek Romerów w Jodłowniku w powiecie Limanowskim słynął z zapoczątkowania hodowli zarodowej bydła rasy czerwonej polskiej w regionie. Na zdjęciu pokaz stawki hodowlanej bydła rasy czerwonej polskiej na wystawie rolniczej w Poznaniu w czerwcu 1929 r. wyhodowanej przez Stefana (1858–1906) I Aleksandra Romera w Jodłowniku. Ze zbiorów Halszki Żuk Skarszewskiej.

Przyszowa — majątek Żuk Skarszewskich — założenie dworsko-parkowe, lata międzywojenne. Ze zbiorów Halszki Żuk Skarszewskiej.

Rodzina Romerów h. Jelita z Jodłownika podczas sypania kopca im. Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie w roku 1936. Od prawej: Stefan Romer (1921–1945), Maria Romer (1929–2005), Irena z Ożegalskich Romerowa (1896–1967), Aleksander Romer (1895–1941), Józef Romer (1925–1987), Adam Romer (1923–2003). Ze zbiorów Halszki Żuk Skarszewskiej.

Ślub Zofii z Romerów i Edmunda Nowackiego-Kopaczyńskiego w Jodłowniku w r. 1925. W pierwszym rzędzie od lewej: Irena z Ożegalskich Romerowa, Adam Żuk Skarszewski, Aleksandra Żuk Skarszewska, dwie druhny, panna młoda Zofia z Romerów z małżonkiem panem młodym Edmundem Nowackim-Kopaczyńskim, Zofia z Młodeckich Romerowa, Zofia z Ożegalskich Słonecka z synem, Janina z Romerów Łaszczyńska, Witold Łaszczyński. Stoją od tyłu od prawej Aleksander Romer i Konstanty Romer. Ze zbiorów Halszki Żuk Skarszewskiej.