Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Jackowscy
Powyżej: W transporcie ze Lwowa do Gdańska. Jerzy i Jadwiga Jackowscy z córką Marysią pierwsi od lewej podczas postoju pociągu w Strzelcach Wielkich na Śląsku Opolskim, 10 sierpnia 1945 r.

Jackowscy

„[…] Myśmy byli w Polsce, w odwiecznych siedzibach naszych przodków i teraz zmuszano nas do wyjazdu”. [J. Jackowska, J.M. Jackowski, 2008]

Herb: Gozdawa

Herb Gozdawa

Siedziba: Samhorodek, powiat skwirski, poza II RP

Album rodzinny

Album rodzinny Jackowskich