Europa w Rodzinie
Ziemiaństwo polskie w XX wieku
Województwo nowogródzkie
Mapa: Liczba majątków ziemskich w powiatach woj. nowogródzkiego według stanu z ok. 1930 r.

Woj. nowogródzkie

Baranowicze

Ałmazow Apros. Góry
Ałtufjew Maria Równopol
Barancewicz Tytus Ostrejki
Baranowicz A. Janowo
Baranowicz Izabela Lebieżany
Bereśniewicz Kaz. Bereśnie
Bielmacz Józ. Chaniewicze
Bitner Klem. Nowosady
Bochwica Ottona sukcesorzy Paulinowo
Bohwic Tadeusz Florjanów
Bohwic Witold Waszkowce
Borodzicz Ignacy Ciepliwoda I
Bukraba Stan. Karolin
Bukraba Tadeusz Karolin
Bułhak Kazim. Ustroń
Bury Michał Godlewszczyzna
Bury Tadeusz Siarkowszczyzna
Charkiewicz Franc. Zarzecze
Chmielewski Antoni Arabinowszczyzna, Haciszcze Wielkie, Konstantynowo, Michnowszczyzna, Ozierce
Chrostowski Witold i Jan Karolin
Cydzik Fel. Zaosie
Czarnocki Bohdan i Wilhelm Mohylany
Czarnocki Stanisław Burakowce
Czarnocki Zygmunt Nacz Bryndzowska
Czarnowska Zofia Godlewszczyzna, Siarkowszczyzna
Czeczott Albert Józefin
Czeczott Piotr Nasiejki
Czernuszewicz Mich. Pierzchowicze
Czyż Stanisław Darewo
Ćwirko Wł. Nowy Dwór
Danilewicz Grzegorz Jaroszewo
Dawidowski Bronisław Łozowce
Dawidowski Henryk Otolin
Djaków Włodzimierz Łotwicze
Doniejko Bolesław Mikulicze
Dzierdziejewscy Kaz. i Leon Dzienisowszczyzna
Dzierdziejewski Henryk Zakiuczyn,
Dzierdziejewski Kazimierz Gosławszczyzna
Fiedorkiewicz Piotr Oboliszki
Frejnath Otton Brzuchańszczyzna
Giejsztowt Ol. i Wit. Poruczyn
Gilerowicz Abram Nowiny
Gnoińska Leontyna Dukrowo
Goebel Stef. Białodolna
Gordziejewicz-Gordziejewski Kazimierz Mohylany
Haciski Bronisław Haciszcze Wielkie
Haciski Włodzimierz Haciszcze Małe
Haciski Zdzisław Stołowicze
Haciskiej Stefanii sukcesorzy Konstantynowo
Harting Gustaw Czernichowo Dolne
Hodowski Józ. Zazierze
Hryncewicz Fr. Zabołocie
Hryncewicz Wal. Zabołocie
Hryncewicz Zygmunt Zabołocie
Iwanowska Maria Olszynka
Jacewicz Drohobyl
Jahołkowski Zygmunt Lipnica
Jankowski Wiktor Rusakowszczyzna
Jasinkiewicz Józef Bałabanowicze
Jelska Helena Dziadkowicze
Jelski Kazimierz Białogórna
Jundziłł Ant. Hrudopol
Jundziłł Stan. Reginów
Jurewicz Józ. Wyszpol
Kalenicz Tom. Skuraty
Kalenkiewicz Aleks. Brody
Karp Olga Gorzelnia
Kiersnowski Karol Michałowo
Klimkowicz Teofil Michnowszczyzna
Kobyliński Marko Hajkowice
Kolenkiewicz Fr. Okopy
Kolosowski Aleks. Saplowy Uhol
Kołłątaj Hugo Iwankowicze
Kołosowski Ad. Kamionka
Konowicz Zygmunt Dudzicze
Korwin-Kossakowski Stanisław Hołdowicze, Hożewicze, Kamionka, Mysłoboje
Korybut-Daszkiewicz bracia Miłowidy, Panicz Niwa
Kotarbiński Mieczysław Darewo Stare
Kotłubaj Edward Jastrzębl, Sieliszcze
Kotłubaj Jan Aleksandrowo
Kotłubaj Wład. Lesin
Kozakiewicz Anna Antonowo
Kozłowski Aleks. Wiedźma
Kozłowski Kar. Łuki Małe
Kranelski Jan Mazurki
Kreń Andrzej Jaworzówka Mała
Krupska Aleks. Skuraty
Kuroczycki Bolesław Sworotwa Mała
Kuruś Aleks. Skuplin,
Kuruś Paweł Berezówka
Lenczewski-Samotyja Adam Saczywki
Leszczewski Władysław Mostytycze
Lisowski Antoni Podborodce
Łaszkiewicz Natalia Stajki
Ławrenin Teodor Zachary
Łopott Witold Korzeniowszczyzna, Teofilin, Zakluczyn
Łosowski Wincenty Czeremosznik
Mackiewicz Lud. Waksztewlany
Mackiewicz Sabina Cieszewla
Makarewicz Agata Starzynki,
Makarewicz Paweł Starzynki Małe
Markowski Stanisław Zacisze
Massalski Władysław Pawlukowszczyzna Mała
Matusiewicz Bazyli Dudzicze
Michau Kl. Żeleźnica
Mierzejewski Antoni Dobrypol
Miller Aleks. Wolszczyzna
Miładowski Adolf Jedlina
Moller Aleks. Domaszewicze
Musin-Puszkin Elżbieta Nowa Mysz
Narkiewicz Jodko Tom. Saczywki
Nazarewska Olga Suchorzebszczyzna
Nosienko I. Plechowo
Nowakowicz Adr. Minicze
Nowicka Julia Budy
Nowicka Natalia Drohobyl
Nowicki Jan Bereśniewicze, Kozłowszczyzna, Leonowszczyzna, Rudnia
Nowicki Jerzy Sawejki, Niskie
Oleszkiewicz Szymon Haszczyn
Piasecki Józ. Sieniawa
Pietraszewicz Włodz. Hincewicze
Pietraszkiewicz O. Łuki Wielkie
Pikuła Paweł Pacyniany
Pilecka Aniela Nowy Dwór
Plater Zyberk Henryk Swojatycze
Połubiński Bolesław Lipin
Potocki Jarosław Bakanowo, Dołha, Lasy Ostrowskie, Ostrów, Planta, Rzepichów, Szczerbinowo
Poźniak Ad. Mielecki
Prożogo Józef Kulik
Pruszyński Wincenty Pruszanowo
Przygodzki Art. Kuniłowo
Pusłowski Władysław Łohozwa
Radziwiłł Albert Iszkołdź, Malerowszczyzna, Stołowicze
Ralkewicz Wład. Romaszki
Rayska Emilia Zapole
Rdułtowska Bronisława Odachowszczyzna, Sielawicze
Rdułtowski Konstanty Czernichowo Górne
Rdułtowski Zygmunt Uzmosze
Rejtan Alina Hruszówka
Różański Władysław Łabuzy
Rudnicki Tadeusz Torczyce
Rudzińska Jadwiga Torczyce
Rusak Jan Łotoszyna
Rymaszewska Maria Zabrodzie
Rymkiewicz Jadwiga Lipki
Rytwiński Ignacy Horodyszcze
Sakowicz Maria Hołdowicze
Samotylis A. Koźlakiewicze
Sielicka Józefa Grębinowo
Sielicki Stanisław Marcinówka
Skrycki Józ. Ustroń
Skuratowicz Her. Biała
Sokołowicz Aug. Podlisiejki
Sokół Ant. Bubnówka
Stabrowska Lud. Marjampol
Stabrowski Antoni Kruplany,
Stucki Wincenty Gościłowicze
Suszko Ignacy Domachowszczyzna
Symonowicz Piotr Ważginty
Szalewicz Tom. Kołdyczewo
Szczurowski Teodor Kołpienica
Szymański Józ. Grudy
Szyszko Józ. Chaniewicze
Ślizień Jadwiga Bartniki, Wolna, Gucin, Kamilin, Wolna
Światopełk Zawadzki Konstanty Dąbrowna, Kroszyn, Myszane, Stary Dwór, Tocin
Świetlik Franc. Ksawerpol
Świeżyński Leon Dobra Wola
Święcicki Stanisław Nacz Bryndzowska
Terajewicz Winc. Jasień
Urbanowicz Wit. Ustroń
Walicki Adam Sągajłowszczyzna
Walknowski Ludwik Ciepliwoda II
Wendland Mikołaj Spoczynek
Wendland Włodz. Nowy Dwór
Wendorf Bolesław Sawicze
Wendorf Oskar Felisin
Wereszczaka Mich. Jasieniec
Wierbowski Oskar Dajewo
Wierzbowski Leon Starzynki
Władyczańska Ant. Chołchuny
Wołłowicz M. Luszniewo
Woroncow-Weliaminow Jan Johalin
Zawadzka Olga Kroszyn
Zgirski Jan Berezówka, Sakuny
Zubkowska Helena Mikulicze
Zubkowski Wal. Mikulicze
Żelichowska Władysława Pawlukowszczyzna Wielka
Żurawski Romuald Ciszkowce

Lida

Adamowicz Wacław Bieniakonie
Amberg Aug. Dworzyszcze
Antoszewski J. Ożeliszki
Bachrowa Mar. Wołejsze
Balukiewicz Maria Molgi
Bańkowski Józ. Szymkowszczyzna
Bartnikowski Marian Stanisławowo
Bartoszewicz Michał Ryłowce, Trzeciakowce
Bejharowicz Ant. Korsaki
Bernowicz Marian Lubkiszki
Bielski Stoki
Bogucki W. i M. Kiemejsze
Bogumiłło Winc. Wojdagi
Bołtuć Andrzej Bolsie
Bołtuć T. Wasiukowszczyzna
Bomblewicz Józ. Antoniszki
Borszczewska Am. Baranowce
Brzozowski Alfred Jawór
Bućko Józ. Kajuciowo
Bukała Czerniki
Bułharowski Bolesław Borcie
Burnos Ignacy Zaleszany
Burnos Józ. Myto
Burnos Raf. Zaleszany
Burnos Tom. Józefowo
Buszyńska M. Apolin
Butkiewicz Mścisław Kaczanów
Butrymowicz Bron. Antonowo
Bylczyńska Franciszka Zabłoć
Chaźbijewicz Bron. Bartoszuny, Jakubowo
Choynowski Bronisław Połubniki
Chrome Leopold Lipniszki
Cichanowicz Józ. Stare Młyniszcze
Ciemniewski Mar. Kwiatkowce
Czeczott Piotr Birzynie
Czepik Stan. Ekselmanowszczyzna
Dmochowski Stanisław Nahorodowicze
Dorniak Wacław Zalesie, Brzeźniaki
Dorniek Stefan Klimany,
Doroszkiewicz Józ. Grudziniszki
Dudoje Just. Kramiszki
Dziechciewicz Adam Puszcza
Ejsmont Ferd. Siedziejmy
Ejsmont Paweł Wersoka
Ekse Maria Andruszki, Białohruda, Czyżowszczyzna, Olżew Mały, Szczytniki, Tarnowszczyzna
Fiedorowicz Czerniki
Fiedosewicz Ludw. Szymanowo
Gadomski Antoni Rynkuny
Gajewski Paweł Polipnica
Gałenkiewicz Alina Molgi
Gan Wit. Łyntupka
Gardenin Piotr Nieciecz
Giejsztowt Olgierd Ołtuszki
Głowiński Piotr Kowale
Godaczewska Z. i A. Minojty
Gojżewski Jan Krzywe
Golimont Wiktor Bieniakonie Stare
Górski Jan Rawlinowicze
Górski Józef Gorszczyzna
Grablis Mac. Bożydar
Grablis Teofil Dubrowo
Harasimowicz Maciej Rekście
Hawrykiewicz Józef Turowa Góra
Houwald Witold Narkuszki, Rakliszki Stare, Rakliszki Nowe
Houwalt Jadwiga Lipniszki
Ignatowicz Aleks. Pacewicze
Jacuński Woj. Mongieliszki
Jadko Ant. Jurele
Jagodowska Anna Podzitwa,
Jagodowski Eugeniusz Dzitwa Szemiatowska
Jakóbowski Antoni Załoza
Jakubowski Wiktor, Jul. Kiejstuniszki
Jankowska Z. Krupowszczyzna
Jaszowicz Paweł Marcinkiszki
Jereminowicz Józ. Gierdziowce
Jodko Maria Zarankowszczyzna
Juszkiewicz L. i S. Klukowicze-Pustki
Karaczewski Kaj. Nowjanka
Kejzerling Hel. Jurszyszki
Kijć Wiktor Fałkuńce
Klimowicz Jan Papiernia
Klimowicz Wład. Szemiakowszczyzna
Kłos Ignacy Grendziszki
Kobylińskiego Lucjana sukcesorzy Horodenka
Kolesiński Albert Nieciecz
Kolesiński Stanisław Trzeciakowce
Kondratowicz Cypr. Horodno
Koreń A Rzepniki
Korkuć Cypr. Korkuciany
Kornet i Marzec Ustronie
Korzeniowska Helena Opita
Kosskow Cecylia Wołkiszki
Kowalewski Aleks. Kramiszki
Kozakowski Bolesław Pietraszuńce
Krahelski Kazimierz Krzeczewicze
Krasicki Aleksy Chmielówka, Krystynowo, Leszczynówka, Olżew Wielki Ostęp
Krasnikowa Józ. Lebioda
Kryczyński Aleks. Kiemejsze
Krzywiec Piotr Felicjanowo
Kulbicki Eug. Hermaniszki
Kuleszy sukcesorzy Ejwuńce, Surkonty
Kuncewicz A. Radziwoniszki
Kuncewicz Jerzy Zubiszki
Kuncewicz Józ. Milaciszki
Kuncewicz Zenon Białopiotry
Kuryło Jul. Kulwiszki
Kuznicki Bolesław Kadziuńce
Kwinto Rom. Lebiodka
Lagunow Ar. I Ab. Żyrmunki
Laskowicz Jul. Brzeźniak, Piatkowszczyzna
Laskowicz Stan. Kirjanowce
Laskowicz Witold Filipki
Laskowski Stanisław Sapuńce
Lewon Miecz. Alfantowo
Lewoszko Aleks. Sidorowce
Lubkiewicz Józ. Abramowszczyzna
Lubkiewicz Stan. Posolcza Wielka
Łogosz Aleks. Lebioda
Łogosz Jak. Lebioda
Łotuszek Mich. Przewoża
Mackiewicz Wład. Błotniki
Maksymowicz Jadwiga Molgi
Marchocki Antoni Puszcza
Marcinowski Wiktor Jelna
Meysztowicz Aleksander i Zofia Żyrmuny
Meysztowicz Szymon Gieranony
Michałowski Kazimierz Ostrowo
Michniewicz J. Lebioda
Michniewicz Ksaw. Podbrzezina
Michno Jan Gudziniszki
Międzybłocka Olga Dokudowo
Milusz Franc. Huta
Misiuro Ant. Miluńce
Mokrzecki Stefan Kazimierowo, Winkowce
Mongiałło Konst. Sapuńce
Mongiełło Bron. Płytnica
Mongiełło Stan. Bratomierz
Monkiewicz Wac. Hubertowo
Morgiewicz Stan. Lebiodka
Motusiewicz Wincenty Marjanówka
Nienartowicz i Jursza Gudy
Nosowicz Konst. Poraduń
Ochocimski Stanisław Nieciecz
Olszewscy Józ. i Wal. Horniszki
Olszewski Konstanty Skowroniszki
Opitz Jadwiga Zosin
Orechwo Józ. Melenkowszczyzna
Orechwo Kaz. Pelasa Nowa
Oskiercz Stan. Juljanowo
Pietruszewicz Jan Czechowce
Pietuchow Aleks. Wawiórka
Pilecki Julian Sukurcze
Piotrowski Lucjan Kajetanowo
Podejko Adolf Serbeniszki
Przezdomska Ben. Mikszewicze
Przezdomski Stan. i Zygm. Mikszewicze
Puttkamer Zofia Bolcieniki
Radziewicz Stan. Żyżemka
Rafałowicz Wikt. Bielica
Raubo Mir. Zabłoć
Reszko Marian Mirampol, Teodorowo
Romanowicz Aleks. Girki
Romanowicz Ant. Woronicze
Romanowicz Franc. Woronicze
Romanowicz Jakub Alekszyszki, Rekście
Romanowicz Winc. Woronicze
Romanowski Jul. Pożymża
Rymsza Antonina Degutka, Podwaryszki
Rymsza Edward Gojcieniszki
Sabieńskiego Wincentego sukcesorzy Pogawje
Sadkowska Józ. Zakrzewszczyzna
Sadowski Jan Perepieczyce
Sagin Ewa Chomicze
Sakowicz Bron. Cinigańce
Sakowicz Ign. Władysławowo
Sawicki L. Koźlany
Sągiń Jan Dajnowo, Paszki, Rowki
Siagło Karol Niszczykowszczyzna
Siedlikowska Leokadia Raubiszki
Siedlikowski Piotr Zubiszki, Wersoka
Sieklucki Józ. Hornostaiszki
Siemsia Waw. Sołtaniszki
Sikorska Henryka Rekście
Skawiński Józ. Łozówka
Skawiński Kazimierz Kapłanowszczyzna, Pelasa Stara
Skawiński Zygmunt Kapłanowszczyzna
Skinderowie Bohdanowszczyzna
Sopoćko Wacł. Szymkowszczyzna
Staniewicz Irena Zabłoć
Stecki Wł. i Siedzan Winc. Dylewo
Steckiewicz Józef Józefowo-Pogolcze
Steckiewicz Karol Bykowszczyzna
Stefanowicz Ant. Błażany
Stefanowicz Edward Pogaj
Stefanowicz Józ. Pogaj
Stępińska Jadwiga Czechowce
Stolle Jul. Huta Niemen (Brzozówka)
Strebejko Konst. Sobolewszczyzna
Styczyński Kazimierz Przewoża Nowa
Sulkiewicz Aleksander Siendzikowszczyzna
Sulkiewicz Rozalia Ejwuńce
Sumorok Aleksander Wersoka
Szachun Zofia Zajki
Szalciński Józ. Pietuchowo
Szalewicz Adam Wersoka
Szalewicz Eug. Szalewo
Szalewicz Helena Borówka, Zapole
Szatrowski Tadeusz Bogusławy
Szukiewicz Ludwik Krupa
Szumski Jan Remiczewo
Szwanebuch Teodor Olenowo
Szyszko Józ. Pielawszyszki
Świackiewicz Mar. Marjanowo
Świackiewicz Witold Jurgiszki
Światłowicz J. Sołtaniszki
Tarasewicz Adam Dejnowo
Titow Dymitr Koleśniki
Titow Mich. Koleśniki, Woroniszki
Tubielewicz Edmund Biłańce
Tukało Ludwik Kuresiowszczyzna
Tukało Walery Siniakowszczyzna
Tumielewicz Salomea Bojarowszczyzna
Ułanowscy M. i B. Żyżma
Ułanowski Jan Biryły
Wagner Karol Sokołeńszczyzna, Pogiry
Walicki Jan Gajdzie
Wersocka Stanisława Dzierżaniszki
Wersocki Stefan Hermany
Wilbik Fel. Malinowszczyzna
Wilbik Kar. i Klem. Pietraszuńce
Wilkaniec Józ. Zalesie
Wincza Jerzy Korkuciany
Wojciechowicz Ignacy Ejszyszki
Wojsiat Em. Wojsiaty
Wojsiat Piotr Nowokulce
Wojsiat Stef. Dejnowo
Wojszwiłło Tekla Poniezdzil
Wołochowicz Albin Dziczkańce
Wołochowicz Józ. Stryciszki
Zagórski Michał Watalinek
Zajączkowski Win. Fryszaki
Zalewski Adolf Misiewicze
Zamojdzik Ant. Stoki
Zamoyski Tomasz Iwje
Zapaśnik Aleks. Gaj
Zapaśnik Jan Kasperowo
Zarzecka Maria Malużyn
Żórawska Ant. Radziwoniszki
Żórawski Er. Kurhan
Żyliński Bolesław Szawry

Nieśwież

Adamczuk Ant. Popielewszczyzna
Bernatowicz Bonifacy Perelesanki
Bernowicz Katarzyna Zubki
Bernowicz Maria Zubki
Bielina-Bielinowicz Bron. Rudawka
Bohdanowicz Stan. Żomojdź
Borowicz Ignacy Użanka
Borzobohaty Władysław Hrycewicze Małe
Bronowski Szczęsny Krasnohorka
Bujnowicz Konst. Blaczyn
Bułhak Stefan Ostrówki
Bułhak Witold Mickiewicze
Buniewicz Michał Nacz-Kopan
Cesarska Katarzyna Nielepowo
Chołowiecki Rud. Horodziej Górny
Czapski Franciszek Narucewicze
Czarnocki Bolesław Karack Mały
Czarnocki Stefan Lecieszyn
Czeczott Maria Kamionka I
Dawidowski Edward Kamionka, Kamionka I
Dunin Marcinkiewicz Aleks. Worotyszcze Leśne
Dzierdziejewski Stan. Gielowicze
Falski Marian Nacz
Fogt Stefan Nacz Gaj
Gieś Gabriel Czarkowszczyzna
Gołowski Stanisław Kuchczyce
Grzybowski Józef Nowosiółki III
Harting F. Saska Lipka
Harting Gustaw Snów Górny
Harting Henryk Snów Dolny
Harting Kon. Zausze
Haszulin Tyszewicz Marta i Pantucieszkin Stan. Worotyszcze Polne
Hrehorowicza sukcesorzy Nacz Lubicz
Jaczynic Stan. Sołowje
Jankowski Aleksander Strzałkowo
Jankowski Witold Podlesie
Jarmoliński Józef Studzieniec
Jaroszko Leon Awuls-Horodziejka
Jeleński Olgierd Murowanka
Jeleńskiego Antoniego sukcesorzy Janowicze
Jeleńskiego Józefa sukcesorzy Helenpol, Józefinek, Marynki, Tucza
Jerzykowicz Józef Kiernożyce
Kandyba Mieczysław Dąbrówka
Karsieko Wincenty Howiezna
Kołosowski Jan Klopotycza
Kołosowski Józef Karbowce
Korbut Andrzej Karack
Kozłowski Jan Nacz Stefanówka
Łobocki Julian Nowosiółki II
Łobocki Kazimierz Płaskowicze
Łozińska Anna Dunajczyce
Łoziński Konrad Hołynka
Magnuszewska Helena Horki
Malewska Maria Podlesie
Matuszkiewicz Wincenty Połonkowicze
Michałowski Józef Zabiełłowszczyzna
Mickiewicz Stan. Janowszczyzna
Mierzejewski Michał Kuncawszczyzna
Mioduszewska Józefa Kamionka I
Myślicki Kazimierz Dziemidowicze
Nieczyperowicz Michał i Mostowski Jan Kamionka I
Obuchowicz Ksaw. Lipa Wielka
Obuchowicz Maria Nowodworki
Obuchowicz Napoleon Hołowce
Oertel Maria Kopiniec
Okołow-Podhorski Tadeusz Zarzecze
Oleszkiewicz Eud. Gaj
Pawliński Władysław Grzybowszczyzna
Petrozolin Jan Kukowicze
Pietraszkiewicz Franc. Leonowicze
Piotrowski Adam Ignatycze
Protasewicz Aleks. Proście, Awuls
Radziwiłł Albrecht Browarowszczyzna, Chominka, Kurlandia, Nieświerz
Rejtan Alina Nacz Górka
Reyten Alb. Hrycewicze
Romanowski Sergiusz Milewskie
Rudzki Stefan Syczewski Gaj
Rymaszewski Adam Żurawa
Rymaszewski Wincenty Grzybowszczyzna
Rymsza Maria Hurynowszczyzna
Rzepska Katarzyna Nowinki
Smolicz Lucjan Jakubowicze
Stasiewicz Aleks. Kamionka I
Szabłowski Wacław Proście
Szadkowski A. Horodziejewszczyzna
Szumowski Adam Ksawerowo
Ślizień Eleonora Drućkowszczyzna
Ślizień Otton Grudka
Ślizień Witold Postójka
Światopełk Mirski Michał Wielki Dwór
Święciccy Stefan i Gustaw Nacz Hlebowska
Święcicka Maria Kłopotycze
Tarajewicz Wład. Choroszowszczyzna
Terajewicz Gustaw Janówek
Wieremiecki Grzegorz Tarejki
Woyniłłowicz Edward Przehody
Woyniłłowicz Józef Kuncowszczyzna, Urwiedź
Zahorska Maria Dola
Zasadzki Piotr Kleszcze
Zawadzki Emil Terespol
Zgirska Franciszka Nacz Stara
Żołnierkiewicz Mich. Smolicze

Nowogródek

Ancuto Konst. Skrobówka
Andzielewicz Wanda Zofjówka
Anenta Kaz. Kosicze Małe
Baranowicz Edward Dorohowo
Baranowicz Fabian Dąbrówka
Bartoszewicz Witold Hniewaszowszczyzna, Miratycze
Baturlin Sew. Krawcewicze
Bekker Al. Horodziłówka
Bielans Adam Dobropole
Biełowienc Nadzieja Sieliszcze, Niemirowszczyzna
Bochwicz Julian Purniewicze
Bondarowski Władysław Bondarówka
Borodzicz Ignacy Chodorki
Borzobohata Marianna Dwór Wesoły
Brochoccy Stanisław i Helena Koltycze, Weresków
Brochowski Aleks. Moryń
Bronowska Maria Mondzin, Tracewicze
Brzozowski Adolf Izabelin
Buhardt Lucjan Paradniewicze
Bujanowska Eugenia Jaroszyce
Bylczyński Bohdan Stróżanka
Chamlees Ajz. Niedźwiedzin
Chomicz M. A. Teofilin
Chomicz Tadeusz Dworzec
Chreptowicz Buteniew Konstanty Dobrecz, Marysin, Murowanka, Szczorse
Cobkało Jak. Wołowiczpole
Czarkowska Wiktoria Peretoki
Czarnuszewicz Bronisław Płużyny
Czeczott Stefan Siohda
Czernikiewicz Urszula Łahodki
Czuro Julia Leonowszczyzna
Daniak Anna Klaudzin
Daniejko Bolesław Korosna
Domeyko Aleksander Żybortowszczyzna
Dyborski Władysław Wojnowo
Dziedziula Józ. Kuniewicze
Dziewczepolski Kamil Skrobowo
Gardenin Piotr Żukowszczyzna
Gojdź Marcin Karpysze Małe
Goworko Aleks. Jaroszyce
Grabowska Karolina i Dreling Aleks. Julianowo
Guzlef Ludw. Chodorki
Hołówko Regina Bogudzięki
Hołówko Tadeusz Puszcza-Hołówki
Horbacz Michał Żurawielniki
Horoburda W. Rutkiewicze
Hudowicz Maria Kotłowo
Hureniec Michał Krzywin
Hutorowicz Józef Niesutycze
Iłowajska Angelika Gierdówka, Mościszcze
Jakimiec Michał Bakijewzczyzna
Januszkiewicz Kar. Macioszyce
Jaroszewska Katarzyna Kosicze Wielkie
Jasiński Romuald Walerjanówka
Jasiński Stanisław Morozowicze
Jelski Konstanty Dąbrówka
Jundziłł Stananisław Matrewicze, Sienieżyce
Juszkiewicz Aleks. Jatra
Juszkiewicz Ant. Jatra
Juszkiewicz Stan. Rzepiszcze
Kapliński Lejba Dereszewo
Kapyszewski Adam Sulatycze
Karpowicz Józef Muchówka
Karpowicz Karol Czombrów
Karpowicz Wojciech Mołodowo
Kiersnowski Gustaw Czemerówka
Kiersnowski Ł. Piotrowicze
Kiersnowski Zygmunt Horodziłówka
Klimowicz Mich. Mołodowo
Kmita Marcin Krzywonogi, Gierdówka
Korycki Józef Horewicze
Korycki Maciej Katolisze, Łowczyce
Koszało Piotr Pustokołowo
Kraskowski Jan Wolca
Kraszewska Ida Feliksowo
Kulwieć Kaz. Rusocin
Kunicki Stanisław Skrobowo
Kuszel Kaz. Stankiewicze
Kwacz Stan. Żurawielniki
Lebiedź Sulejman Minaki, Soleniki
Leonowicz Aleks. Narejki
Leonowicz Leonid Puszcza
Leparska Aniela Kosicze Małe
Leszczyński Edward Zabiełłowo
Lewkowicz Katarzyna Krzemienica
Lipnicki Stanisław Sieliszcze
Litwiński Mik. Kamionka
Lubańska Izabela Hubicze, Rowiny, Worończa
Ławrynowicz Mon. Wierzbnowo
Łozewski Er. Przecieniewicze
Łoziński Władysław Obidowo
Mackiewicz Wacław Strzała
Majewski Edmund Rutkiewicze
Marczuk Teodor Kamionka
Mazuro Wład. Romanówka
Mek Olga Budykowszczyzna
Minkiewicz Jan Puszcza
Muranowska Lub. Pucewicze
Narbutt Natalia Słowikowszczyzna
Narkiewicz-Jodko Maria Kuścin, Łopuszno
Nienortowicz Wincenty Dwór Zielony
O’Rourke Basin
O’Rourke Karol Wsielub
Obłamowicz Miratycze
Okołow Mieczysław Kliszewicze
Okołów Jadwiga Bajki
Olesza Ludwika Niehrymowo
Osnobiszyn Dymitriusz Bienin
Owerkowicz Maria Rudniki
Pachulski Władysław Nalibówka
Paderewski Leon Purniewicze
Paszkowski Onufry Ruta-Babniewo
Pejkierowa L. Lubcz
Pietrasiewicz Wacław Bienin
Pietraszkiewicz Wacław2 Lubcz
Podhajski Jan Kmicianka
Poklewski-Koziełł Zdzisław Kożuchowce, Łopuszno, Kuścin, Puszcza
Polian Aleks. Kamionka Kmiciana
Potocka Maria Strumiłowszczyzna, Sworotwa Wielka
Pronko Wac. Purewicze
Przygodzka Helena Projektowicze
Puszkarska Anna Pieszczanka
Puttkamer Zofia Korelicze, Ludwikowo, Michalin
Puzynowscy Edward i Józef Józefinek
Puzynowski Edward Kudowicze
Rachowiecka Ludwika Moczulna
Radziwiłł Maria Dworzec
Riezenkampf Ant. Serwecz
Rogalewicz Władysław Osmołowo
Römer Mich. Ozierany
Rudlewski Antoni Szczonowo
Rymaszewski Józef Marjanowo
Samojleńko Brecianka
Sieklucki Ambroży Puharewo
Sielicki Bronisław Lipniki
Sinicki A. Białe Ług
Sinkiewicz I. Ciniewicze
Soplicy Macieja sukcesorzy Soplicowo
Strawiński Jan i Władysław Bogudzięki, Mirowszczyzna, Nakryszki, Porzecze
Strokowski Ludwik Jesiony
Suchorzębski Wacław Ciniewicze
Szczerba Antoni Worobjewicze Małe
Szpilewska Janina Horodeczna
Szymanowicz Włodzimierz Nowosiółki
Szyszej Atanazy Secewin
Szytkowski Stanisław Koszelewo
Ściborowski Zenon Sokołowo
Ślepowrońska Julia Kojdałówka
Świetlik Józef Niesutycze
Świetlik Stefan Miratycze
Tabortowski Czesław Wołkonosza
Tarajewicz Albin Miratycze
Tarajewicz Wincenty Przewłóka, Płużyny
Tarnogórski Józef Zubkowo
Tarnogórski Julian Ksawewczyce, Zubkowo
Tomaszewski Edmund Kamionka Kmiciana
Tuhanowska Tuhanowicze
Tukałło Mieczysław Boracin
Tukałło Róża Humniszcze
Tupalska Maria Oćminów
Turczynowicz Ksaw. Bielczyce
Umiastowska Helena Lubcz
Umiastowska Milewska Janina Chrapieniewo
Wasilewski Jan Przełaz
Waszuto Serg. Kojdanowo
Wereszczaka Stefan Kutowszczyzna
Wierszyńska Helena Maluszyce
Wierzbowska Maria Feliksowo
Wilczkowski Bohdan Zacisze
Woszczynin Jan Ignatowo
Zakrzewski Sadkowo
Zakrzewski Adolf Zalatowszczyzna
Zapolski Mieczysław Gąsiorowszczyzna
Żbikowski Władysław Piotrowicze
Żmigrodzka Ksawera Chrolczyce, Nowiny
Żółtowska Janina Rajce
Żółtowski Adam Przecieniewicze
Żywicki Onufry Rajce
Żywicki Otton Ostaszyn

Słonim

Bartoszewicz Maria Izniajłowszczyzna
Bartoszewicz Wład. i Paweł Łukonica
Bertman Paweł Mironim
Bielicka Józefa Bajki
Bohdanowicz Kazimierz Łukonica
Bohdanowicz Michał Julianowo
Bolądz Jerzy Hawinowicze
Borkowska Helena Chorobrowicze
Borkowski Jan Kozłowszczyzna
Bosiacki Wincenty Kijewo-Bosiacze
Bronic Wacław Lipowiec
Czuchno Dymitr Teklinowo
Geniursza Józ. i Jan Brodno
Godlewski Józef Synkowicze
Gruner Luc. Marjampol
Gruner Wac. Reklikowszczyzna
Henneberg Wanda Tronczyn
Herubowicz Wacław Rędzinowszczyzna
Hutten Czapski Emeryk Synkowicze
Ignacik K. Pronkowszczyzna
Jahołkowski Marceli Dzieszkowce
Jakubowski Józef Rzepnicze
Janowicz Antoni Johalin
Jelski Henryk Ladziny
Jelski Władysław Derewiańczyce
Jeśman Władysław Berdowicze, Sławków
Jurkiewicz Kibinie
Juszkiewicz Wilh. Bohdanowicze
Kiersnowski Karol Narkowszczyzna
Klimowicz Edward Adampol, Kamionka
Korobko Stefefan, Józef i Bolesław Rakowica
Krupienia Szl. Karcze
Kutkowska Helena Podłuże
Kwir J. Mironim
Laudański Antoni Popowszczyzna
Lilpop Zofia Podol
Lipski Ignacy Stabinowo
Lisowski Karol Jachnowszczyzna, Wielka Wola
Łunkiewicz Stan. Józefowo
Maleszewski Mieczysław Tuszewicze
Meleszkiewicz Aleksander Wołczon
Michalski K. Wojniłowce
Michałowski Olgierd Bikiewicze
Michałowski Przemysław Michalin
Mierkowski Mateusz Ksawerowo
Niezabitowski Edmund Górki
Ochromiński Józ. i Kac. Ejsmontowicze
Orda Józef Derewiańczyce
Perkowski Wawrzyniec Łukonica, Platenicze, Prudy
Pietruszkiewicz Ant. i Mich. Gołysk
Polchowska Stefania Dobromil
Połubińska Maria Łobzówka
Połubiński Bolesław Statkowszczyzna, Szostaki
Protasowicz Piotr Rohoteńka
Protasowicz Wacł. Borki
Pusłowski Władysław Albertyn, Basiny, Józefiny, Marjampol, Synkowicze, Szydłowicze
Radziwoń Wład. Roczniewa
Reginiewicz Grabina
Remienko Jan Basiny
Rohoza Fel. Hrynki
Rozwadowski Stefan Kamilowo
Sancewicz Maria i Szymon Urbanowszczyzna
Sciepurzyński Włodzimierz Hawinowicze
Siaduń Jan Kopaczewszczyzna
Sidorowicz Konst. Ladziny
Słanarz Maria Miłaszewicze
Stabrowski Józ. Orłowicze
Strawińscy Ksawery i Wanda Rohotna
Szadurska Stanisława Trybuszki
Szuchard Leon Zarokitno
Ślizień Maria Dziewiątkowicze Stare
Ślizień Olgierd Mochnacze
Ślizień Olgierd Dziewiątkowicze Nowe, Hłacki, Iwankowszczyzna, Michałkowo, Mochnacze, Okuninowo, Podhorce, Wilcze Nory, Zabule, Zosin
Świżyńska Kam. Franpol
Tietiajew M. Małatycze
Topczewska Julia Hawinowicze
Tyszkiewicz Maria Jagnieszczyce
Urbanowicz Mikołaj Ustroń
Ważejewski Franciszek Antonin, Moszki
Wołodkowicz Józ. Niebajki
Zwierowicz Flor. Struki
Żabiński Aleksander Wierebjewicze

Stołpce

Biruta-Białynecki J. Tryleś
Boczkowski Julian Miranka Stara
Bryczkowska Józefa Osowo
Bryczkowski Emil Osowo
Bryczkowski Zygmunt Mieszyce
Bułhak Stefan Burdziewicze
Chmielewski Jan Rubieżewicze, Ruczyn
Ciechowicz Wanda Tulonka
Czeczot Ignacy Zadźwieja
Czułowski M. Kowalewszczyzna
Dobrowolska Alberta Józefin
Dubowik Teodor Zajamno
Dziedziuszko Grzegorz Uciecha
Dziewczopolska Maria Kryniczna, Roskosz
Dziwago Aleks. Wojciechowicze
Fleranowicz Franc. Łuhowate
Gnoińska Teresa Stokroć
Gnoiński Konstanty Czemeresznik, Franków, Konstantynów, Prozorowszczyzna, Wiszów
Górski Trubiłówka
Haciski W. Otmyt
Hartnig Jerzy Choroszewicze
Hinburg Jankiel Suła
Hiński Józef Wysock
Hołowacz Walerian Jaczonka, Rubież
Hrynkiewicz Sudnik Adam Hrabionowszczyzna
Indycki K. Odcedka
Iwanowska Amelia Kaczanowszczyzna
Jurewicz Wojciech Azarycze
Karpowicz Jadwiga Wieletowo
Kaszyc Józef Obryń
Kierznowska Helena Wiszów
Kirowicz Gdala Borek
Knyszewska Wil. Marjanowo
Kołodziński Adam Wiktoryn
Kołosowski Józef Mieszyce
Korybut Daszkiewicz Wacław Paździerzyce
Kraszewski Antoni Gród
Krupski Czesław Helenów
Krupski Janusz Zasule
Krupski Konrad Kołosowo
Krupski Stefan Oleszków
Kubanowa Pelagia Goranowa Górka
Lipnicki Konstanty Krynki
Lisicki Mieczysław Bernatowo
Łyśniewski Władysław Nowiki
Mackiewicz Edward Kaczany
Miahczynowicz-Wolski Wł. Michalinowo
Mikulski Michał Rzepijowo
Mojsiewicz Adam Dołmatowszczyzna II
Niekrasz Józef Sutoki
Niezabytowska Zofia Chotów, Olszanka
Obuch Woszczatyński Władysław Niedźwiadka Wielka
Okołow Jadwiga Bronosowo
Osipowicz Anna Izbicha
Paszkowski Platon Krynki
Piechocki Franciszek Studzierowszczyzna
Pieczonko Józef Borkowszczyzna
Podolski Tadeusz Wysock Nowy
Pułjanowska Stefania Marchaczewszczyzna
Radecka Mikulicz Janina Litwa
Radziwiłł Albert Husaki, Marysin, Okińczyce, Połoneczka, Ulanowszczyzna
Rudlewski Alojzy Żuchowicze
Satkiewicz Władysław Niechnicze
Sidorowicz Bolesław Uciecha
Siedun Wasyl Szostaki
Sielużycki Konstanty Adamowo
Sienkiewicz Józef Karolin
Sienuta Dmitry Astachowo
Sokołowski Kar. Prud
Starzeńska Eugenia Derewna
Szałkiewicz Wład. Odcedka
Szamowicz Rob. Odcedka
Szeniec Mikołaj Jaczonka, Nowopole
Szpakowski Wincenty Janowo
Światopełk Mirski Michał Cetra, Ojucewicze, Piaseczno, Usza, Zwierzyniec
Tomiłowska Maria Mikołajówko, Niemojce, Tulonka, Załucze
Wierzbowska Zofia Dołmatowszczyzna, Uniechowo
Wojciechowicz Konstanty Rubieżewicze
Wolski M. Tonowo
Zawadzka Maria Hela
Zdanowicz Wil. Wiktoryn
Żabińska Wiera Lwowszczyzna
Żołnierkiewicz bracia Jaczonka, Michacze

Szczuczyn

Antończyccy bracia Rewiatycze
Bartoszewicz Józef Borki II
Bieliński Michał Stanisławowo
Bohaterowicz Franciszek Bobry
Bohatyrewicz Ksawery Zieniapisze
Bohdanowicz Maria Sasowszczyzna
Bohdziewicz Józef Hlinkowszczyzna
Bohniewicz Paweł Niewissa
Bołtus Anna Lack Niski
Bośko Kazimierz Wołodkowszczyzna
Brochocki Andrzej Dubienka
Brochocki Władysław Możejków Mały
Brzozowski Alfred Górnofel
Cholewa Maria Makasiowszczyzna
Chrul E. Niepracha
Chrzczanowicz Antoni Kazimirówka
Chwojnicki Aleksander Wojnopol
Czeminowicz St. Woronkowszczyzna
Czetwertyński Ludwik Żołudek
Czuczwa Lud. Dziembrów
Drucka Lubecka Maria Chodziejowszczyzna, Marysin, Szczuczyn, Wity
Giedrojć Ignacy Kazimierowo
Ginel Anna Stare Dwory
Gościewicz Wład. Starodworce
Grobicka Eugenia Dubiczany
Grobicki Adolf Sitkowce
Grosman Wład. Lebiodka IV
Grudzińska Norberta Włoki
Gustowicz Paweł Doubienki
Iwanowska Helena i Skinder Kazim. Kopciuha
Iwanowska Sabina Rohaczowszczyzna
Iwanowskiego Leonarda sukcesorzy Lebiodka IV
Jachimczyk Ant. Rohaczowszczyzna
Jakucionis Maciej Wacławowo
Jankowski Marian Gaudziszki
Janowska Maria Krasula
Janowski Teofil Krasula
Jastrzębski Roman Rozniatycze
Jereminowic Stanisław Perechody, Pohulanka
Jodkowska Albertyna Cydzikowszczyzna Mała
Jurowscy i Łukasiewicz Pieczyszcze
Kapszewicz Aleks. Czarnowszczyzna
Kargiński Aleks. Cydzikowszczyzna
Karnowska Justyna Lack Wysoki
Klimontowicz Józef Lebiodka
Klukowska Zofia Dobromil
Kokrzcy sukcesorzy Janowszczyzna
Kołpiński Aleksy Talkowszczyzna
Kołupajło Karol Czaplicowszczyzna
Kondratowicz Cyprian Zdanowce
Korycki Józef Kopciowszczyzna
Kostrowicka Aniela Anielkowo
Kostrowicki Jan Kościeniewo
Koziełł Poklewska Maria Różanka
Kraśnik Józefa Kurhany
Krotkiewska Paulina Czelejewszczyzna
Krydel Stan. Sobakince
Laskowska Maria i Wajsiub Jadwiga Rozniatycze
Lejko Stan. Hlinkowszczyzna
Lewicki Michał Chłystowszczyzna
Lisowska St. Szczuczynek
Łopatowski Aleks. Gaj
Łopatowski Franciszek Borki I
Łozowicki Adam Bogusławowo
Makarewicz Józef Rakowicze, Teresino
Małuszycka Fel. Rutkiewicze
Mejer Janina Wołczynki
Michniewicz Józef Lebioda Wielka
Mickiewicz Fel. Ignatkowce
Miedkowski Kasper Buciorowszczyzna
Mikulski Aleks. Głębokie
Mikulski Bolesław Kuliha
Mikulski Michał Michałowo
Minejko Maria Dzikuszki
Misiuro Bronisław Stare Dwory
Moraczewska Bronisława Unichowszczyzna
Moraczewski Julian Mokrzyce, Prostańszczyzna, Onichowszczyzna
Moraczewski Maciej Nowosady
Moraczewski Witold Andruszowce
Morgiewicz Konst. Lebiodka IV
Niezabytowska Maria Jatwiesk, Oleszewicze
Niezabytowska Zofia Głębokie, Oleszewicze
Nosowicz Paweł Chilczyce
Obuchowicz Józ. i Wł. Bubiejki
Paprocki Romuald Chilczyce II
Paszkiewicz Anna Stare Dwory
Pieńkowska Maria Siemienkowszczyzna
Połońska Maria Rutkiewicze
Popławska Janina Wołczynki
Potułłów Włodz. Oleńszczyzna
Protasewicz Leon Hajkowce
Przybytko Antonina Chodziłonie, Raczkowszczyzna
Przybytko Julian Korzeniaki
Rejchel Maria Szejbakpol
Romanowicz Wład. Rogaczewszczyzna
Ronek Irena Prostańszczyzna
Rostworowska Zofia Dzikuszki
Rychliski L. Łyczkowo
Rzewuska E. Szaszkowszczyzna
Sapieha Eustachy Dziembrów, Kamionka, Jelna, Lesiszcze, Protasowszczyzna, Spusza
Sidorowicz Jan Girlejówka
Sieklucki Wincenty Strzelica
Sielicki Jan Rudowo
Siergiej Ludwik Słonna
Sierko Antoni Głębokie
Sikorski Henryk Zieniapisze
Siniakowski Bronisław Marjanpol
Skawińska Wanda Bogudzięki
Skawiński Bolesław Kulbaczyn
Skinder Kazimierz Kopciuha
Snacki Bolesław Baranicha
Surkontowa Maria Perechody
Szalewicz Ludwik Chocianowce, Chodorowce
Szczuka Józ. Chilczyce IV, Zdanowce
Szczuka Wit. Ładowszczyzna
Szulc Mieczysław Hulkowszczyzna
Szyrma Olga Milkowszczyzna Mała
Światopełk Czetrwetyńska Maria Lipiczno, Hermancin, Sawowszczyzna, Żołudek Bogdanowce
Tabeński Józef Rudowo
Walukiewicz Józ. Lebiodka IV
Wańkowicz Aleksandra Romanowce
Wereszczak Franciszek Marciniszki, Możejków Wielki, Romanowce, Skobejki, Żuki
Wereszczako Franciszka Bielewszczyzna, Dzikuszki Lebiodka, Stanisławowo
Wiażyński Józef Antonopol, Antonowce
Wodejko Hołowiczpol II
Wojewódzka Helena Dejnarowszczyzna
Wołejko Ant. Hołdów
Wołk Stanisław Szlachtowszczyzna
Wyzgo Józ. Karolin
Zaleska Anna Zieniapisze
Żelzeniak Jan Kobrowce
Żórawska Antonina Wężowszczyzna
Żuromski Antoni Kapłuny

Wołożyn

Achmatowicz Aleksander Teniukowszczyzna
Achremowicz Antoni Antonowo
Andruszewicz Wincenty Niedźwiedziewszczyzna
Aramowicz Erazm Moszki
Aramowicz Ignacy Moszki
Aramowicz Roman Rozysław
Arciuszkiewicz Jan Jachimowszczyzna
Azarkiewicz Adolf i Rafał Sienaszki
Barancewicz Józef Skrundziewszczyzna
Breza Anna Ostrowie
Bronowska Maria Ciupaki, Wielki Dwór
Bułhak Fel. Uhły
Burak Felicjan Andrejaszki
Burzyński Fel. Zamianka
Burzyński Kaizmierz Ratyńce
Burzyński Wacław Szczęsnowo
Chackiewicz Kazimierz Bobrowszczyzna
Chodarcewicz Wincenty Gierduszki
Chreptowicz Buteniew Konstanty Wiszniew
Cymmerman Jerzy i Aleks. Łapice
Cyryński Jakub Buda
Czaiński Kazimierz Borek
Czartoryska Zofia Sakowszczyzna
Dmochowski Józef Jakuń
Downar Ksawery Borowikowszczyzna
Ehrman Janina Surwiliszki
Falołejn Włodzimierz Naliboki
Feldman Władysława Horodeczno
Filipowicz Emil Chmieliszcze
Gałecka-Balc Helena Żytne
Gałecki Aleksander Pracyplony
Giwajno Aleks. Koźliki
Głogowska Maria Rudnia
Gubar Jan Jaśkowo
Harting Gustaw Pralniki
Jabłoński Aleksander Zaborze
Janczewski Ignacy Dudka
Jaworski Ludwik Miszkucie
Jaźwiński Bolesław Rudnia
Jurik Ludwik Łazduny
Kapliński Tadeusz Kaplińszczyzna
Kierbedź Antoni Marjangóra
Kitajewicz Elz. i Czarnogórski Kamień-Jampol
Kołątaj Ant. Katarzynodar
Komar Jan Uzbłoć
Konarzewska Aniela Moskalewszczyzna
Korwin-Milewski Hipolit Łazduny
Kossakowski Mikołaj Cichowo
Kościelski Joachim Czernica
Koziełł Kaz. Pieczyszcze
Krupski Kazimierz Ignatowo
Kryczyńska Lubomiła Łostaja
Kryczyński Anatol Pawlinowo
Krzesimowska Józefa Pieńtkowszczyzna
Krzyżański Józef Lucynka
Kukiel Fel. Zieniewicze
Kulikowski Stanisław Babińsk
Kuszel W. Zaborze
Lipień Kaz. Zalesie
Lipnicka Emilia Zielony Kopiec
Łaszkiewiczowa Natalia Stojki
Merłowa Stanisława Bołtkiry
Michno M. Koźliki
Migura bracia Michałowo
Mikuckiego sukcesorzy Józefin
Modrzewski Fel. Łyczkowce
Mokrzycki Aleksander Józefpol
Mokrzycki Antoni Józefpol
Nowicki Aleksander Zaborze
Nowicki Konstanty Osinnik, Pięknopole, Teklopol, Tiensowszczyzna
Obuchowicz Ignacy Siemionki
Opanowicz Eman. Zamość
Osipowicz Mikołaj Lucynka
Osipowicz Waleria Lucynka
Paszkowski Wincenty Bytkowszczyzna
Piecków Michał Koroszenięta
Pietrucki Edward Wasiszki
Pilarski Antoni Brzozowiec
Plewako Bronisław Dziakowszczyzna
Popławska Maria Jachimowszczyzna
Protasewicz Elżbieta Obtarowszczyzna
Rodkiewicz Weronika Juraciszki
Rodkiewicz Witold Tokarzyszki
Rodziewicz Leon Ławski Bród
Romanowska Zofia Józefpol
Rożarzycki Jan Jasiowa
Ruszczyc Regina Wiszniew
Rutkowski Karol Podgórze
Rutkowski Witold Wojciechowo
Ryżyna Jadwiga Wysokie
Sapoćko Józ. Leśniki
Sielanka Edmund Barów Wielki
Sielnaka Marian Czechowszczyzna
Sielużycki Konstanty Ogród
Sinkowski Józef Łużany
Sipnicki Franciszek Pieczyszcze
Sokołowski Kazimierz Kaciucie
Stefanowicz Józ. Izłoczówka
Sudnik-Hrynkiewicz Sylwester Starzynki
Szaniawski Marian Wiszniew
Szwajkowski Józef Boczeszniki
Światopełk-Mirski Stróżowa Góra
Trusiewicz Fel. Ojcieniewo
Tukałło Konst. Moskalewszczyzna
Tumiłowicz Stan. Pastewnik
Tyszkiewicz Benedykt Borowikowszczyzna, Dory, Pierszaje, Siwica
Tyszkiewicz Jan, Michał i Władysław Adamówka, Adampol, Johanowo, Michałowo, Sakowszczyzna, Szapowały, Wiała, Wołowe, Wołożyn, Wuszczowe
Urban Ad. Półbraty
Walicka Ludwika Podgrodzie
Walicki Jan Sawicze
Walicki Kazimierz Sawicze
Wańkowicz Leon Wołma, Lancowo, Wołmeczka, Naborowszczyzna, Szelewszczyzna
Wieliczko Dionizy Boutrymowszczyzna
Wilbich Onufry Kryliszki
Wojewocki Jul. Zaniewszczyzna
Wojno Leon Piotrowo
Wolański Mieczysław Zadroże
Wolska Leonia Dobowcze
Wolska Wiktoria Ganowszczyzna
Wolski Wacław Tekladama
Wołczańska Maria Horodźki
Wołczański Mieczysław Horodźki
Wołodkowicz Marta Jachimowo
Woronowicz Stef. Cichowo
Woropaj Stan. Nowy Dwór
Zieliński Franciszek Dziakowszczyzna, Kul
Żebrowski Antoni Tupalszczyzna
Żebrowski Wiktor i Michał Tupalszczyzna
Żukowski Dorze