Europe in the Family
The Polish landed gentry in the 20th century

Exhibitions

Kubicki’s Arcades at the royal castle in Warsaw

2 VII – 2 VIII 2015

Organizers

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Museum of Landed Gentry at Dobrzyca

18 XI 2015 – 3 IV 2016

Organizers

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

Honorary patronage

Marszałek Województwa Wielkopolskiego