Europe in the Family
The Polish landed gentry in the 20th century

Credits

Organisers

Office of Public Education of the Institute of National Remembrance Branch in Poznan

Office of Public Education of the Institute of National Remembrance Branch in Warsaw

Polish Landed Gentry Association

Art concept

Danuta Słomczyńska
Pracownia Projektowa Ptasia 30

Curator of the exhibition

dr Agnieszka Łuczak, OBEP IPN w Poznaniu

Cooperation

Marcin Schirmer
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Academic consultant

prof. dr hab. Andrzej Kwilecki

Reviewers

dr Łukasz Lubicz-Łapiński, OBEP IPN w Białymstoku

Sławomir Stępień, OBEP IPN w Warszawie

script

Agnieszka Kołodziejska, dr Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz

Iconographic research, cooperation

dr Marcin Chorązki, Joanna Dutka, dr Katarzyna Florczyk, Agnieszka Kołodziejska, dr Agnieszka Łuczak, Marek Łoś, Elżbieta Jakimek-Zapart, Aleksandra Pietrowicz, Marcin Podemski, Elżbieta Ratajczak, Daniel Rubiś, dr Maciej Rydel, Jarosław Szarek, Marta Szczesiak-Ślusarek, prof. dr. hab. Wojciech Włodarczyk, Maciej Zakrzewski, Piotr Życieński

Production

Piotr Rogaliński, Teodor Jeske-Choiński

map

Piotr Orzechowski

List of estates

Aleksandra Pietrowicz

Photographs credits

Adam Benedykt Bisping, Izabela Broszkowska, Zofia Dernałowicz, Jarosław Durka, Wojciech Fudakowski, Jan Maria Jackowski, Agata Jankowiak, Marcin Kęszycki, s. Małgorzata Krupecka, Wojciech Lipski, Jarosław Łożyński, Kazimierz Moes, Maria Osterwa-Czekaj, Zofia i Andrzej Pileccy, Maria Ponińska, Antoni Potocki, Danuta Prus-Głowacka, Grzegorz Przewłocki, Krystyna Radziwiłł-Milewska, Grzegorz Rąkowski, Ewa Rogalewska, Stanisław Rostworowski, Agnieszka Rudzińska, Maciej Rydel, Jacek Schirmer, Karol Benedykt Tarnowski, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Zofia Włodek, Agata i Marian Wolscy, Jarosław Zawadzki, Jan Żółtowski

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Archiwum Senatu RP w Warszawie, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, Fundacja Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Instytut Literacki w Paryżu, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie , Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Kluczkowicach („w organizacji”) , Muzeum Regionalne w Śremie, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli — oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Ośrodek Karta w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

Authors of photographs and posters

Tomasz Bogusławski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Józef Grodzicki, Mieczysław Górowski, Stanisław Lipiński, Bohdan Paczowski, Wojciech Stan, Klementyna Suchanow, Waldemar Świerzy, Wiesław Wałkuski

Special acknowledgements to

Tomasz Bogusławski, Rita Gombrowicz, Maciej Górowski, Maciej Kusztal, Ewa Milewska, Bohdan Paczowski, Andrzej Przegaliński, Grzegorz Przewłocki, Wiesław Wałkowski

Proofreading

Barbara Błażejczak

Translation

Jerzy Giebułtowski (English), Severine Pacholczyk (French)

Music by Stanisław Janta-Połczyński

From the collection of the Janta-Połczyński family made available courtesy of Barbara Miczko and Teresa Tyszkiewicz

Web design and coding

Teodor Jeske-Choiński