L’Europe en famille
La noblesse terrienne polonaise au vingtième siècle

Les présentations d’exposition

Les Arcades de Kubicki au château royale à Varsovie

2 VII – 2 VIII 2015

Les organisateurs

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Musée de la noblesse terrienne à Dobrzyca

18 XI 2015 – 3 IV 2016

Les organisateurs

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
Zespół Pałacowo-Parkowy
Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

Le patronage d’honneur

Marszałek Województwa Wielkopolskiego