L’Europe en famille
La noblesse terrienne polonaise au vingtième siècle

Les créateurs de l’exposition

Organisateurs

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Conception graphique

Danuta Słomczyńska
Pracownia Projektowa Ptasia 30

Comissaire de l’exposition

dr Agnieszka Łuczak, OBEP IPN w Poznaniu

Coopération

Marcin Schirmer
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Consultation scientifique

prof. dr hab. Andrzej Kwilecki

Rapporteurs

dr Łukasz Lubicz-Łapiński, OBEP IPN w Białymstoku

Sławomir Stępień, OBEP IPN w Warszawie

Scénario

Agnieszka Kołodziejska, dr Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz

Recherche iconographique, coopération

dr Marcin Chorązki, Joanna Dutka, dr Katarzyna Florczyk, Agnieszka Kołodziejska, dr Agnieszka Łuczak, Marek Łoś, Elżbieta Jakimek-Zapart, Aleksandra Pietrowicz, Marcin Podemski, Elżbieta Ratajczak, Daniel Rubiś, dr Maciej Rydel, Jarosław Szarek, Marta Szczesiak-Ślusarek, prof. dr. hab. Wojciech Włodarczyk, Maciej Zakrzewski, Piotr Życieński

Production

Piotr Rogaliński, Teodor Jeske-Choiński

Carte

Piotr Orzechowski

Inventaire des domaines

Aleksandra Pietrowicz

Crédits photographiques

Adam Benedykt Bisping, Izabela Broszkowska, Zofia Dernałowicz, Jarosław Durka, Wojciech Fudakowski, Jan Maria Jackowski, Agata Jankowiak, Marcin Kęszycki, s. Małgorzata Krupecka, Wojciech Lipski, Jarosław Łożyński, Kazimierz Moes, Maria Osterwa-Czekaj, Zofia i Andrzej Pileccy, Maria Ponińska, Antoni Potocki, Danuta Prus-Głowacka, Grzegorz Przewłocki, Krystyna Radziwiłł-Milewska, Grzegorz Rąkowski, Ewa Rogalewska, Stanisław Rostworowski, Agnieszka Rudzińska, Maciej Rydel, Jacek Schirmer, Karol Benedykt Tarnowski, Teresa Tyszkiewicz, Krystyna Witkowska, Zofia Włodek, Agata i Marian Wolscy, Jarosław Zawadzki, Jan Żółtowski

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Archiwum Senatu RP w Warszawie, Archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Fundacja Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, Fundacja Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Instytut Literacki w Paryżu, Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie , Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Kluczkowicach („w organizacji”) , Muzeum Regionalne w Śremie, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli — oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Ośrodek Karta w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

Photos et afiches

Tomasz Bogusławski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Józef Grodzicki, Mieczysław Górowski, Stanisław Lipiński, Bohdan Paczowski, Wojciech Stan, Klementyna Suchanow, Waldemar Świerzy, Wiesław Wałkuski

Remerciements

Tomasza Bogusławskiego, Rity Gombrowicz, Macieja Górowskiego, Macieja Kusztala, Ewy Milewskiej, Bohdana Paczowskiego, Andrzeja Przegalińskiego, Grzegorza Przewłockiego, Wiesława Wałkowskiego

Correction

Barbara Błażejczak

Traduction

Jerzy Giebułtowski (Anglais), Severine Pacholczyk (Français)

La musique de Stanisław Janta-Połczyński

Tirée de la collection familliale des Janta-Połczyński et rendue accessible grâce à la bienveillance des Mmes Barbara Miczko-Malcher et Teresa Tyszkiewicz

Conception de site Web et de codage

Teodor Jeske-Choiński